Địa điểm văn phòng PwC Việt Nam

View this page in: English

PwC Việt Nam có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chi tiết địa chỉ văn phòng như sau:

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Lầu 4, Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84 8) 3823 0796
Fax: (+84 8) 3825 1947

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower 72
Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84 4) 3946 2246
Fax: (+84 4) 3946 0705

Công ty Luật TNHH PricewaterhouseCoopers Legal Việt Nam

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Lầu 3, Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84 8) 3823 0796
Fax: (+84 8) 3825 1947

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower 72
Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84 4) 3946 2246
Fax: (+84 4) 3946 0705