Trách nhiệm doanh nghiệp tại PwC

View this page in: English

Tại PwC Việt Nam, chúng tôi tin rằng hành vi kinh doanh có trách nhiệm có thể mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúng tôi mong muốn được đóng góp cho cộng đồng xung quanh dưới một hình thức ý nghĩa và tích cực nhất. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi là thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, một chương trình bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng.

Chiến lược trách nhiệm xã hội của chúng tôi đầu tư thời gian, sự nỗ lực và tận tụy vào hai mảng mấu chốt:

Dành cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh kém may mắn:

Chúng tôi tin tưởng vào sự đa dạng và hòa nhập, ở đó ai cũng có cơ hội tham gia đóng góp vào thành công trong kinh doanh và mỗi cá nhân đều đươc trân trọng vì những kỹ năng, kinh nghiệm và góc nhìn khác biệt mà họ có. Chúng tôi tin rằng mọi cá nhân đều có cơ hội bình đẳng. Tại Việt Nam, những người khuyết tật hay những người thiệt thòi thường không được tiếp cận với những cơ hội mà những người may mắn hơn thường có.

Dành cho giáo dục:

Lấy con người và dịch vụ làm gốc, PwC hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục. Giáo dục truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Giáo dục mở ra cảnh cửa tương lai. Chúng tôi tin rằng trẻ em cần được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng của mình thông qua một nền giáo dục chất lượng cao. Đó sẽ là nền tảng vững chắc cho thắng lợi và thành tựu trong tương lai.