Liên hệ

View this page in: English Nhấp chuột vào từng link dịch vụ để xem thông tin liên hệ có liên quan để gặp được đúng người cần liên hệ.

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn các thương vụ

Tư vấn hoạt động

 

Tư vấn thuế

Tư vấn pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Futoshi Funamoto

Trưởng phòng, Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796, số máy lẻ 1520

Hironori Yasuda

Trưởng phòng, Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
Hà Nội
ĐT: +84 4 3946 2246, số máy lẻ 1011

Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Seoong-Ryong Cho

Giám đốc, Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796, số máy lẻ 1601

Man Jong Hong

Trưởng phòng, Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc
Hà Nội
ĐT: +84 4 3946 2246, số máy lẻ 1010

Hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

Theng Bee Han

Phó Tổng Giám đốc, Hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0122