Nói bằng ngôn ngữ của bạn

Xem trang này bằng: English

Trí thức

Chúng tôi hoạt động kinh doanh và được công nhận là doanh nghiệp đứng đầu thị trường tại 18 quốc gia. Với 32.000 nhân viên và 1.600 chủ phần hùn, chúng tôi có tri thức và kinh nghiệm chuyên môn về mọi địa phương trong khu vực để giúp quý doanh nghiệp tăng trưởng.

Kết nối

Ưu tiên của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quý doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Chúng tôi làm việc liền lạc nhờ có cơ cấu giúp quý doanh nghiệp quản lý và liên hệ với khách hàng trên khắp khu vực. 

Chúng tôi tập trung nhiều vào các lĩnh vực hoạt động. Điều đó có nghĩa là chúng tôi am hiểu sâu sắc về mọi ngành kinh tế, kể cả các trung tâm tinh hoa về Dịch vụ tài chính, Năng lượng, Tiện ích và Khai khoáng của khu vực. 

Cung cấp

Hiểu rõ nhu cầu của quý doanh nghiệp về các nhóm chuyên gia tại chỗ, chúng tôi tăng cường hiện diện tại địa phương  để cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn quản lý, tư vấn thuế và tư vấn pháp lý.

Liên hệ

Sridharan Nair
Lãnh đạo thị trường khu vực PwC SEAPEN
ĐT: +60 3 2173 1064

Đinh Thị Quỳnh Vân
Lãnh đạo thị trường Việt Nam
ĐT: +84 4 3946 2231

Ghi chú: Khu vực PwC SEAPEN bao gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào. Hơn 3.800 nhân viên ở khắp năm quốc gia này cùng chia sẻ kiến thức, nguồn lực và kinh nghiệm để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trên khắp khu vực.