Nộp hồ sơ khi nào?
    Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 15/10/ 2015
    Quy trình tuyển chọn (Bài thi, Phỏng vấn nhóm và Phỏng vấn cá nhân): trong tháng 10 và tháng 11/2015
Xin vui lòng truy cập www.pwc.com/vn/careers để biết thêm chi tiết
Kết nối với PwC trên: Facebook LinkedIn Youtube

Giới thiệu PwC Việt Nam

Tải tài liệu giới thiệu ở đây:
pwc vietnam's brochure
  • Tư vấn M&A xuất sắc tại Việt Nam trong năm 2014
  • International Tax Review: "Tư vấn giải quyết tranh chấp thuế hàng đầu năm 2014"
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013

Thư viện video

Play video

Video giới thiệu về PwC Việt Nam

Play video

Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập

Play video

Phỏng vấn Chủ tịch Dennis Nally về tình hình hoạt động của chúng tôi trong năm tài chính 2014

Play video

Ý nghĩa của những xu thế lớn trên toàn cầu đối với doanh nghiệp của bạn

Play video

Khách hàng của chúng tôi

Play video

Nhân viên của chúng tôi: Tự hào khi làm việc tại PwC