Kết nối với PwC trên:

Nổi bật

Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2017.

Tải ấn phẩm

Giới thiệu PwC Việt Nam

Tải tài liệu giới thiệu ở đây:

Thư viện video

Phỏng vấn Chủ tịch Bob Moritz về hoạt động của PwC trong năm tài chính 2016

Mục tiêu của PwC

Agnès Hussherr - Con người là trọng tâm của doanh nghiệp

Giám đốc Điều hành Carol Sawdye thảo luận về tăng trưởng và doanh thu của PwC trong năm tài chính 2016

Richard Oldfield giải thích giá trị PwC mang lại cho xã hội

Video giới thiệu về PwC Việt Nam

Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập