Kết nối với PwC trên:

Thời sự

Điểm tin Việt Nam

Quy định mới về thuế và pháp luật tại Việt Nam

Tin bài về PwC

PwC trên các phương tiện truyền thông

15/08/16

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế, thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8.

 

15/08/16

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế, thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8.

 

Thư viện video

Phỏng vấn Chủ tịch Dennis Nally về tình hình hoạt động của chúng tôi trong năm tài chính 2015

Nhân viên của chúng tôi: Đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai

Video giới thiệu về PwC Việt Nam

Giới thiệu về đa dạng và hòa nhập