Форензік – розслідування, аналіз, рішення

View this page in: English, Русский

В умовах прискорення темпів бізнесу та зростаючої глобалізації неминучим є збільшення кількості суперечок, розбіжностей та складнощів, з якими стикаються компанії.

Корпоративні злочини являють собою реальну та досить суттєву загрозу для бізнесу. Завчасно прийняті необхідні заходи, спрямовані на профілактику злочинів або швидке реагування на протиправні дії, є критично важливими. Шахрайство та крадіжки, об’єктами яких можуть бути інтелектуальна власність та матеріальні цінності, злочини у комп’ютерній сфері та корупція – це серйозні проблеми, що призводять до багатомільярдних збитків.

Група Форензік, фінансові розслідування PricewaterhouseCoopers, надає фінансові та економічні послуги компаніям та їх юристам, які беруть участь у судових розглядах, та у корпоративних розслідуваннях.

Можливо, ви опинилися в одній із наступних сит��ацій:

 • У вас виникли підозри у можливому шахрайстві в рамках спільного підприємства або всередині вашої власної компанії
 • Ви підозрюєте, що у вашій компанії мають місце корупція або сумнівна практика ведення бізнесу
 • Ви є однією із сторін бізнес-суперечки, що торкається складних, у тому числі юридичних питань
 • У вас виникли значні збитки, і ви потребуєте допомоги при їх кількісній оцінці, включаючи формування та перевірку облікових даних, необхідних для обґрунтування відповідних розрахунків для подальших переговорів із страховими компаніями та третіми сторонами
 • У вас виникли фінансові або юридичні ризики, пов’язані зі впливом вашої операційної діяльності на оточуюче середовище
 • Ви можете стати об’єктом перевірки або розслідування з боку регулюючих органів у зв’язку із невідповідністю законодавчим вимогам
 • Вам необхідно знати, як здійснювати контроль за даними в системах автоматизованого бухгалтерського обліку, а також за інформацією, що передається електронною поштою

Як ми можемо допомогти

Корпоративні розслідування

 • Проведення корпоративного розслідування
 • Управління ризиками шахрайства
 • Підтримка у розслідуваннях, які проводяться регулюючими органами
 • Послуги з виявлення шахрайства у сфері інтелектуальної власності
 • Розслідування злочинів, скоєних у комп’ютерному середовищі
 • Технологічні рішення для проведення фінансових розслідувань
 • Збір електронних доказів для розслідувань у комп’ютерному середовищі
 • Протидія легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом

Управління ризиками шахрайства

 • Розробка програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок і ризиків виникнення значних страхових виплат
 • Допомога компаніям у зниженні ризиків виникнення суперечок і в максимізації вартості угод шляхом проведення судової експертизи великих контрактів в області злиттів і поглинань

Технологічні рішення для проведення фінансових розслідувань

 • Розслідування на базі комп’ютерних систем: збереження, збір та аналіз електронних даних, що дозволяють після спеціальної обробки отримати докази для розгляду справи у судах
 • Послуги на базі інструменту eDiscovery: ідентифікація та збереження електронної пошти, електронних файлів користувача та паперових документів, включаючи їх подання у вигляді, який дозволяє здійснювати подальше опрацювання та аналіз
 • Вилучення інформації із масивів даних та її подальший аналіз: ідентифікація, збір даних та подальше дослідження інформаційних систем з метою виявлення моделей, аномалій та транзакцій у масиві даних, що може бути частиною значно більшого проекту

Презентація "Шахрайство керівників компаній та підтримка фальшивого імиджу" (російською)
Брошури
Корпоративні розслідування (російською)
Аналіз спорів та підтримка під час судових розглядів (російською)
Ділова розвідка (російською)