Консультаційні послуги в сфері корпоративних фінансів (CF/R)

View this page in: English, Русский

Консультаційні послуги в сфері корпоративних фінансів та відновлення діяльності підприємств

У сфері корпоративних фінансів та відновлення діяльності підприємств PricewaterhouseCoopers надає послуги з вичерпного фінансового, економічного та стратегічного консультування підприємствам, фінансово-промисловим групам зі складною корпоративною структурою та неординарними питаннями і проблемами корпоративного управління. Команда галузевих фахівців та фінансових консультантів надає консультаційні послуги по наступних напрямках:

Проектне фінансування
Ми пропонуємо послуги зі структурування угод, починаючи з підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) й закінчуючи залученням фінансування, що забезпечує початок проекту. Ми пропонуємо клієнтам послуги світового рівня, неупередженість і незалежність нашого експертного висновку. Наша конкурентна перевага полягає в тому, що, пропонуючи професійні послуги зі структурування, ми забезпечуємо якість за рахунок вибору найбільш конкурентноздатної пропозиції з числа варіантів, пропонованих фінансовими інститутами. Завдяки цьому ми можемо запропонувати найбільш вигідні умови фінансування та рішення, що відповідають конкретним потребам наших клієнтів у залученні коштів. У плані пошуку можливостей мобілізації капіталу ми також пропонуємо послуги з планування господарської діяльності.

Оцінка бізнесу та активів
Крім традиційних послуг з оцінки, наш підхід усе більше орієнтується на те, щоб за допомогою експертного сприяння допомогти клієнтові збільшити та підтримувати вартість підприємства. Ми допомагаємо своїм клієнтам зрозуміти та визначити фактори, що впливають на вартість компанії, а також розробити стратегічні рішення для її збільшення в довгостроковій перспективі.

Оцінка будь-якого бізнесу вимагає врахування макроекономічних факторів, таких як інфляція, динаміка обмінного курсу, контрольне, регуляторне та політичне середовище, процеси приватизації, тенденції змін споживчих переваг і ринкових процесів. РrісеwаtеrhоusеCоореrs надає висновки з оцінки активів і бізнесу для податкових, юридичних цілей, цілей складання фінансової звітності, прийняття управлінських рішень. Послуги з оцінки охоплюють:

 • Визначення вартості окремих активів придбаного бізнесу;
 • Незалежну оцінку бізнесу;
 • Аналіз адекватності оцінки.

Управління вартістю компанії

Керівництво піклується про підвищення вартості компанії для акціонерів і збільшенні прибутковості капіталу. Послуги з управління вартістю компаній, пропоновані PricewaterhouseCoopers, спрямовані на підтримку зусиль керівництва з підвищення ефективності бізнес-процесів компанії, які приносять найбільші вигоди.

Процес допомагає визначити пріоритетні завдання та рішення з підвищення вартості бізнесу – від прийняття стратегічних рішень, таких як вихід на нові ринки або придбання підприємств до операційних рішень з придбання нового обладнання для підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці. Наші послуги зі стратегічного консультування включають:

 • Порівняльний аналіз;
 • Оцінку вартості альтернативних шляхів;
 • Управління інтелектуальними активами (“ноу-хау”);
 • Стратегічне партнерство;
 • Аналіз конкурентного середовища та впливу дерегулювання.

Бізнес-моделювання

Прийняття рішень щодо просування нового продукту, технології або послуги на ринку є важливим завданням на динамічному ринку Центральної та Східної Європи.

PricewaterhouseCoopers пропонує послуги з індивідуального моделювання бізнесу клієнта, беручи до уваги аналіз ділової активності та надаючи всебічну оцінку можливих сценаріїв для рішення ключових питань бізнесу. Послуги з побудови моделей та стратегічного бізнес-моделювання включають:

 • Моделювання ринку;
 • Стратегічне моделювання;
 • Моделювання ефекту синергії (отримання додаткового ефекту від злиття);
 • Моделювання структурування операції;
 • Аналіз чутливості до ринкових факторів;
 • Аналіз розвитку сценаріїв;
 • Економетричний аналіз.

Консультування у сфері нерухомості

Чітке розуміння ринкової ситуації є ключем до успіху підприємства як при фінансуванні нових проектів, так і при управлінні поточним портфелем нерухомості та інвестиційних проектів. PricewaterhouseCoopers синтезує знання українського ринку та світовий досвід для консультування з питань нерухомості компаній, державних органів, інвесторів і власників. Послуги включають:

 • Моделювання бізнесу;
 • Оцінку бізнесу;
 • Проведення досліджень у сфері нерухомості.
 • Моделювання ефекту синергії (отримання додаткового ефекту від злиття);
 • Корпоративне консультування в сфері управління нерухомістю;
 • Техніко-економічний аналіз проектів, аналіз нерухомості;
 • Управління та консультування з оптимального використання активів.

Послуги з відновлення діяльності підприємств

Ми надаємо підприємствам, їхнім кредиторам та іншим зацікавленим сторонам послуги, що допомагають глибше усвідомити фінансове становище підприємств, їхні економічні перспективи та проблеми, а також пропонуємо можливі варіанти рішень. Робота здійснюється разом з кредиторами та дебіторами, що переслідують єдину мету - знайти рішення, яке забезпечує максимізацію вартості підприємства.