Ефективне корпоративне управління

View this page in: English, Русский

Ефективне корпоративне управління стає вирішальним фактором успішної роботи компаній в умовах ринку. Для багатьох компаній, фінансових інститутів, бірж і урядів ця вимога ринку є на сьогодні ключовою. Без ефективної структури, що визначає взаємини ради директорів, виконавчого органу та акціонерів, розвиток українських компаній та економіки в цілому буде постійно стримуватися нестачею капіталу.

Багато українських компаній могли б успішно конкурувати зі своїми західними колегами, спираючись на вже здобутий позитивний досвід. Однак для цього необхідні значні кошти на відновлення інфраструктури, модернізацію виробництва, впровадження управлінських інформаційних систем, зміцнення матеріальної бази, для того щоб компанії могли протистояти впливам зовнішнього ринку та політичних потрясінь.

У майбутньому вітчизняні ринки капіталу повинні забезпечувати зростання економіки країни. Розвиток стабільного, ліквідного та сильного вітчизняного ринку - необхідна умова для ефективного використання ресурсів країни і, отже, розвитку здорової ринкової економіки. А це багато в чому буде залежати від ефективності корпоративного управління, що може підвищити рівень довіри вітчизняних інвесторів.

У даний час український ринок капіталу перебуває на стадії становлення і є вкрай обмеженим. Тому основна частина капіталу повинна надходити від іноземних інвесторів і кредиторів. У недалекому минулому деякі іноземні інвестори закривали очі на слабкість корпоративного управління в Україні, оскільки їх вабили високі прибутки та інвестиційні можливості, що здавалися їм безмежними. Сьогодні через високий рівень ризику ситуація змінилася. Тому необхідно істотно розширити коло потенційних інвесторів шляхом залучення серйозного капіталу. Для відкриття дороги великому капіталові необхідно, щоб українські компанії опанували ефективні процедури корпоративного управління.

Іноземні інвестори будуть вкрай неохоче інвестувати кошти в українську економіку, поки не переконаються в тому, що їхні права надійно захищені. Ризик, з яким сьогодні стикаються інвестори, буде залишатися дуже високим доти, поки існують сумніви в ефективності захисту прав акціонерів компаній.

В Україні повинно сформуватися ефективне корпоративне управління. PricewaterhouseCoopers надає професійні послуги багатьом українським компаніям, а також цілому рядові міжнародних банків, інвестиційних компаній, що готові інвестувати кошти в українську економіку. Ми зацікавлені у швидкому та ефективному розвитку українського ринку капіталу. Ми переконані, що захист прав інвесторів і забезпечення прозорості компаній є, серед іншого, запорукою успішного залучення вітчизняних і міжнародних інвестицій. Тому ми підготували рекомендації з реалізації основних принципів ефективного корпоративного управління і наполегливо рекомендуємо ознайомитися з ними власникам і керівникам компаній.