Проект з розробки ключових показників операційної діяльності регіональних підрозділів ІТ для великого банку України

View this page in: English, Русский

Група Банківських Технологій PwC завершила проект з розробки ключових показників операційної діяльності регіональних підрозділів ІТ для крупного банку України

2007 рю

В ході інтенсивного розвитку банку сформувалась децентралізована ІТ- інфраструктура, що призводило до додаткових витрат. Правління банку було зацікавлене в підвищенні рівня контролю над діяльністю регіональних ІТ- підрозділів та кардинальному поліпшенні рівня їх оперативної звітності.Ще одним важливим завданням була побудова системи мотивації регіонального ІТ- персоналу на основі ключових показників діяльності (KPIs). Крім того, банк впровадив систему HP Service Desk та ряд ITIL процесів, і планував максимально розширити можливості існуючої звітності.

Для вирішення визначених задач керівництво банку прийняло рішення задіяти досвідченого та незалежного консультанта.

В ході проекту експерти Групи Банківських Технологій PwC вивчили організацію та завдання ІТ, стан ІТ- інфраструктури та систем звітності (включаючи HP Service Desk), систем моніторингу в головному офісі та декількох регіональних ІТ- підрозділах.

На основі результатів проведеного аналізу консультанти запропонували банку варіанти моделі ключових показників діяльності регіональних ІТ- підрозділів. Експерти Групи Банківських Технологій розробили процедуру і формат звітності для різних рівнів керівництва банку, включаючи регіонального менеджера ІТ, CIO в головному офісі, правління банку. Крім того, консультанти PwC розробили загальний план автоматизації збору інформації для регулярної звітності, а також запропонували варіанти схем мотивації регіонального ІТ- персоналу, основані на KPIs.

Олексій Янковський, керівник Групи Банківських Технологій, відмітив: «Ми впевнені, що результати нашої роботи дозволять підвищити керованість регіональними ІТ- підрозділами банку та ефективність роботи ІТ в цілому. Базуючись на результатах проекту, спеціалісти банку надалі зможуть самостійно розвивати систему звітності в розрізі ключових показників ефективності».

Based on the  project results Bank’s specialists will be able to develop the reporting system in the context of KPI.