Проект огляду платформ автоматизації корпоративної електронної пошти і документообігу, а також аналізу договору підтримки АБС для українського банку

View this page in: Русский, English

Група Банківських Технологій PwC завершила проект огляду платформ автоматизації корпоративної електронної пошти і документообігу, а також аналізу договору підтримки АБС для українського банку

2006 р.

Керівництво банку було зацікавлене в отриманні незалежного огляду особливостей платформ для автоматизації корпоративної електронної пошти і сист��ми документообігу.

Експерти PwC проаналізували особливості платформ для автоматизації корпоративної електронної пошти і документообігу в розрізі наступних напрямків:

  • Функціональність;
  • Продуктивність та масштабованість;
  • Відмовостійкість;
  • Засоби захищеності систем.

В рамках аналізу функціональності консультанти розглянули такі сфери: електронний архів документів, діловодство, контроль виконання доручень, автоматизація документообігу, колективна робота з документами, автоматизація особистого та колективного планування, інтеграція з іншими системами.

В результаті консультанти надали керівництву банку короткий звіт про сильні та слабкі сторони розглянутих платформ в розрізі наведених вище напрямків.

Крім того, банк був зацікавлений в отриманні незалежних рекомендацій по оптимізації існуючого договору підтримки АБС з метою поліпшення рівня підтримки та зменшення ризиків для банку. Експерти PwC провели аналіз існуючого договору та розробили короткі рекомендації щодо його покращення.

В рамках цієї задачі консультанти виконали наступне:

  • Уточнення вимог банку;
  • Вивчення існуючого договору;
  • Розробка та обговорення з керівництвом банку тезисних рекомендацій щодо покращення договору про підтримку;
  • Підтримка банку під час проведення переговорів з фірмою, що надає підтримку, та підготовка протоколу;
  • Вивчення оновленої версії договору та розробка коментарів до неї.

Проект дозволив банку прийняти зважене рішення щодо розвитку систем документообігу та електронної пошти, а також суттєво покращити рівень підтримки АБС.