Послуги в області бізнес-консультування

View this page in: English, Русский

У Відділі послуг в області бізнес-консультування працюють українські та іноземні фахівці, що мають глибокі знання національних і міжнародних стандартів фінансової звітності. Однією зі складових частин довгострокової стратегії свого розвитку PricewaterhouseCoopers в Україні вважає постійне підвищення професійної кваліфікації своїх співробітників, зокрема одержання ними визнаних у світі професійних кваліфікацій АСCА (Асоціація сертифікованих і присяжних бухгалтерів Великої Британії) і CFA (Сертифікований фінансовий аналітик). У нашій фірмі працює більше фахівців, що одержали дипломи ACCA, ніж у будь-якій іншій професійній фірмі такого профілю в Україні. Крім того, у нас працює велика кількість українських фахівців, що одержали сертифікати Аудиторської палати України на проведення аудиту банків і підприємств.

Наші знання та досвід, здобуті протягом останніх десяти років роботи в Україні, дозволяють нам не тільки консультувати з питань, що безпосередньо стосуються аудиту та консультаційної підтримки бізнесу, але й вирішувати їх з урахуванням конкретної ситуації та надавати консультації щодо можливого впливу, який можуть чинити швидкість і напрямок економічних і фінансових перетворень на комерційну діяльність Вашої компанії в Україні.

На етапі переходу до ринкової економіки система бухгалтерського обліку та аудиту в Україні зазнала істотних змін. За таких умов потрібна величезна увага до кожного законодавчого акту та будь-яких наступних змін, які до нього вносяться. Ми добре розуміємо практичний вплив законодавства на діяльність Вашої компанії і можемо допомогти Вам розробити належну стратегію для одержання максимальної вигоди від кожної ситуації.

Послуги нашого відділу включають:

 • Супровід угод
  Супроводження операцій з капіталом при злитті, придбанні, відділенні, передачі майна та створенні спільних підприємств і стратегічних об'єднань
 • Консультації у сфері корпоративних фінансів і відновлення діяльності підприємств
  Консультування в подоланні корпоративних труднощів у частині збільшення прибутковості бізнесу, підвищення ефективності управління оборотним капіталом та залучення фінансування
 • Консультаційні послуги
  Допомога у визначенні ризиків та управлінні ними (фінансовими, операційними, системними та стратегічними) для вдосконалення фінансової та комерційної діяльності підприємств
 • Форензік – фінансові розслідування
  Фінансові та економічні послуги компаніям та їх юристам, які беруть участь у судових розглядах, та у корпоративних розслідуваннях.