E7 проти G7 - хто переможе у змаганні з розмірів банківських активів?

View this page in: Русский

16 червня 2011р.

 

Сім найбільших країн з економікою, що розвивається (Е7) обійдуть розвинуті країни «Великої сімки» (G7) за розмірами банківських активів швидше, ніж прогнозувалося до фінансової кризи

За висновками звіту PwC «Банківська галузь в 2050 році» сукупна вартість банківських активів у країнах Е7 (Китаї, Індії, Росії, Мексиці, Індонезії та Туреччині) перевищить вартість банківських активів у країнах G7 швидше, ніж прогнозувалося до фінансової кризи. До «Великої сімки» (G7) входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада.

За 15 років Китай може стати найбільшою у світі країною за обсягом банківських активів. Згідно прогнозів, до 2030 року загальна вартість банківських активів у Китаї перевищить USD 30 трлн. За цим показником Індія випередить Японію до 2035 року. Сукупні банківські активи країн Е7 перевищать банківські активи країн G7 в 2036 році, тобто на 10 років раніше, ніж прогнозувалося до кризи.

У країнах з економікою, що розвивається, поширення банківських послуг серед населення залишається на досить низькому рівні, тому банки країн G7 прагнуть зробити доступнішими свої послуги для населення цих країн. Індія випередить Великобританію до 2030 року, а Бразилія — до 2050 року.

За прогнозом PwC 2007 року, країни Е7 обійдуть країни G7 за сукупною вартістю банківських активів в 2046 році. За новим прогнозом це відбудеться на 10 років раніше — в 2036 році. Зміна прогнозу свідчить про те, що світова фінансова криза вдарила по країнах G7 набагато сильніше, ніж по країнах E7.  Аналіз було проведено на підставі прогнозних показників ВВП, обсягу вітчизняних банківських активів і прибутковості банківських операцій. При цьому передбачалося, що уряди будуть і далі дотримуватись політики створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, і що не відбудеться ніяких катастрофічних подій, що надовго зупинять зростання. Звіт містить докладний опис використаної методики аналізу.

Джон Хоксворт, головний економіст PwС, коментує:

«Люди, які тільки починають свою професійну кар'єру, стануть свідками фундаментальних змін у географічній структурі світової економіки. Це зрушення матиме величезний вплив на створення робочих місць, потребу у вивченні мов і функціонування фінансових систем. У цей час країни Е7 сильно відстають від країн G7 за обсягом ВВП. Однак протягом найближчих 20 років вони наблизяться до рівня розвинених країн, а через 40 років випередять їх. У банківському секторі цей процес іде навіть швидше, ніж прогнозувалося, а фінансова криза, схоже, прискорила структурні зміни, що відбуваються: банки у країнах, що розвиваються, виявилися порівняно більш захищеними від зниження вартості активів. Зараз ми можемо говорити про чотириразове збільшення банківських активів в усьому світі до 2050 року — їхня загальна вартість складе приблизно USD 300 трлн, при цьому банки у всіх регіонах світу будуть боротися за свою частку».

За останніми прогнозами, вже в 2023 році Китай перетвориться в найбільшу банківську економіку світу, обійшовши за цим показником США. Це відбудеться на 20 років раніше, ніж зазначалося в передкризових прогнозах. Індія, що має надзвичайно високий потенціал довгострокового зростання, може обійти Японію та вже в 2035 році  мати третє місце серед країн з найбільшими банківськими активами. Для цього країні необхідно і  надалі впроваджувати політику створення сприятливих умов для зростання бізнесу. Із практичної точки зору це означає вкладення коштів в інфраструктуру, зняття перешкод виходу на ринки з метою заохочення конкуренції, а також скорочення бюрократичних процедур, зниження дефіциту бюджету та посилення освітньої роботи в сільських регіонах. У довгостроковій перспективі Індія має можливість випередити Китай, тому що, згідно із прогнозами, наряду зі старінням населення темпи зростання в Китаї можуть сповільнитися. Бразилія має всі передумови для того, щоб до 2045 року залишити позаду Німеччину та Великобританію. Виключенням із цієї тенденції є Мексика. За прогнозами, Мексика обійде Італію в 2048 році, а не в 2038, як прогнозували в 2007 році*.

Джон Хоксворт, головний економіст PwС, пояснює:

«Вже за 15 років Китай перетвориться в найбільшу банківську економіку світу, обійшовши за цим показником США. У Китаї розташовано три найбільші у світі банки за ринковою капіталізацією. При цьому інші лідируючі фінансові інститути намагаються розширити свою присутність на ринках, що формуються, де вони можуть отримати максимум вигоди зі стрімкого зростання попиту на фінансові продукти, з огляду на високу чисельність населення, не охопленого банківськими послугами. Вихід на ринки Китаю та Індії з населенням понад мільярд у кожній країні стає одним з найважливіших факторів зростання. Сьогодні банки як на ринках, що формуються, так і на розвинених ринках мають можливість розглянути низку варіантів угод злиття та поглинання. При цьому очікується, що консолідація буде різноплановою: її супроводжуватиме не тільки вихід іноземних банків на ринки, що формуються, але й вихід банків із країн E7 за межі своїх країн. Країни E7 не мають потреби в капіталі, споживачах або управлінських навичках, які мають країни «Великої сімки». Тому розвиненим країнам доведеться знайти вагомі аргументи, щоб переконати нових економічних лідерів у перевагах іноземної конкуренції. Крім іншого, вимоги до інструментів запозичення та кредитування будуть формуватися під впливом питань соціально-економічного характеру, таких як старіння населення та зростання потреби у природних ресурсах. У рамках сценарного планування банкам також необхідно враховувати серйозні наслідки жорсткості вимог регулювальних органів».

 

Примітки для редакторів

  1. За додатковою інформацією звертайтеся,  будь ласка, до Наталії Блоцької  за тел. +380 44 490 6777.
  2. * Таблиця-Рейтинг місцевих банківських активів по країнах в 2009 р. і прогнози на 2030 і  2050 рр. наведена на стор. 19 звіту. 
  3. Строки, коли країни E7 повинні випередити країни «Великої сімки» за розміром внутрішніх банківських активів
Країни Рік випередження (аналіз 2011 р.) Рік випередження (аналіз 2007 р.)
E7 випереджує G7

2036

2046

Китай обходить США

2023

2043

Індію обходить Японію

2033

2041

Бразилія обходить Італію

2045

Перспектива після 2050 р.

Росія обходить Італію

2039

2047

Мексика обходить Італію

2048

2038

Туреччина обходить Канаду

2045

Перспектива після 2050 р.

Мережа фірм PwC надає аудиторські, податкові та консалтингові послуги компаніям різних галузей. Наші послуги спрямовані на привнесення цінності в бізнес клієнтів. Більше 161 000 співробітників в 154 країнах світу об’єднують свої ідеї, досвід та рішення для розробки нових підходів та практичних порад. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті  www. pwc.com.

Бренд «PwC» об’єднує фірми, що є учасниками глобальної мережі фірм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою і не виступає агентом PwCIL або будь-якої іншої фірми мережі PwCIL не надає послуги клієнтам. PwCIL не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-якої фірми мережі, не може контролювати професійні судження фірм мережі і не може ніяким чином покласти на них будь-яке зобов’язання. Жодна з фірм мережі не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-якої фірми мережі, не може контролювати професійні судження іншої фірми і не може ніяким чином покласти будь-яке зобов’язання на  іншу фірму мережі або PwCIL