Участь держави суттєво змінює ситуацію на європейському ринку злиттів і поглинань у секторі фінансових послуг

View this page in: Русский, English

18 травня 2009

Фінансова криза дуже вплинула на характер угод злиття і поглинання у фінансовому секторі Європи в 2008 році, змінивши багато тенденцій попередніх років. Серед найпомітніших змін можна відзначити різке падіння вартості угод злиття та поглинання за участю приватних компаній-покупців. Відбувається зміщення угод з ринків, що розвиваються, на внутрішні, тепер набагато більшого значення набули стабільність і платоспроможність.

PricewaterhouseСoopers підготувала звіт «Майбутнє за внутрішнім ринком: прогнози угод злиття та поглинання у фінансовому секторі в країнах Європи, Близького Сходу й Африки» (Back to the domestic future: where next for FS M&A in EMEA). За даними звіту, 61% учасників опитування відзначили, що участь держави в угодах злиття й поглинання в банківському секторі призведе до зниження активності на цьому ринку в 2009 році.

Олег Тимків, партнер відділу супроводу операцій з капіталом у PricewaterhouseСoopers Україна, так коментує ситуацію: «Динаміка угод сильно змінилася, і тепер визначальними факторами є необхідність діяти оперативно, опортуністична поведінка й участь держави в угодах. Саме останній фактор докорінно змінив динаміку угод злиття та поглинання в Європі, особливо в тому, що стосується типів укладених угод. Тепер компанії, що укладають угоди, далеко не завжди керуються прагненням збільшити масштаби, прискорити зростання, вийти на нові ринки або стати лідерами у своїй країні, але скоріше необхідністю задовольнити потребу у короткостроковому чи середньостроковому фінансуванні».

2008 рік був «нульовим» за продуктивністю для ринку злиттів і поглинань у фінансовому секторі, при цьому активність угод злиття та поглинання скоротилася по всій Європі. Загальна вартість угод у європейському фінансовому секторі знизилася з 208 млрд євро в 2007 році до 179 млрд євро в 2008 році. Більше 50% (тобто 12 з 20) найбільших угод у Європі склали угоди за участю держави. Намітилася чітка тенденція націоналізації фінансових інститутів або придбання державою стратегічної частки у фінансових компаніях Європи. Якщо виключити угоди за участю держави, то падіння загальної вартості угод в 2008 році складе 65%, що нижче рівня угод у фінансовому секторі Європи 2005 року.

В 2008 році участь держави привела до зниження кількості міжнародних угод і збільшенню кількості угод на внутрішньому ринку. Сукупна вартість угод на внутрішньому ринку виросла з 76 млрд в 2007 році до 137 млрд в 2008 році, тобто приблизно на 81%. Вартість міжнародних угод знизилася на 69% — з 132 млрд євро в 2007 році до 41 млрд євро в 2008 році. Особливо помітна ця тенденція в Східній Європі, де рівень активності на ринку злиттів і поглинань знизився з 11 млрд євро в 2007 році до 6 млрд в 2008 році.

Активність на ринку злиттів і поглинань в 2008 році змістилася у бік банківського сектору, де загальна вартість угод зросла з 140 млрд євро в 2007 році до 152 млрд євро торік. На угоди за участю держави довелося 104 млрд євро від цієї суми. Участь держави є істотним чинником, який дозволяє банківському сектору втримувати лідируючі позиції за вартістю угод. Вартість угод у секторі страхування й керування активами різко знизилася. У секторі страхування відбулося зниження з 45 млрд євро в 2007 році до 11 млрд в 2008 році, у секторі керування активами вартість угод упала з 13 млрд євро в 2007 році до 5 млрд в 2008.

Перспективи

Більше половини (56%) учасників опитування припускають, що активність угод злиття й поглинання залишиться на тому ж рівні або буде знижуватися протягом 2009 року, частково через тенденцію до збільшення частки державної власності в банківському секторі.

Ступінь участі держави може стати каталізатором серйозної стратегічної зміни пріоритетів у цій галузі, і протягом 2009 року слово «реструктуризація», імовірно, будуть повторювати як мантру. Деінвестиції та продаж активів були визначальними факторами для багатьох угод в 2008 році, і ця тенденція збережеться протягом цього року: 87% респондентів упевнені, що в 2009 році фінансові інститути скоріше будуть продавати активи, портфелі, компанії й дочірні компанії, ніж купувати новий бізнес.

Близько 66% респондентів припускають, що різке падіння акцій банків і фінансових компаній призведе до зміцнення позицій фондів національного добробуту та фондів прямих інвестицій як інвесторів у секторі фінансових послуг в 2009 році. Інфраструктура фінансового сектору, зокрема обробка транзакцій і платіжні операції, будуть залучати «консолідаторів» і компанії, що фінансуються за рахунок коштів фондів прямих інвестицій.

Росія, Україна та СНД: зміна тенденції

Якщо не враховувати урядові програми допомоги фінансовим установам, у країнах СНД активність на ринку злиттів і поглинань у фінансовому секторі продовжує знижуватися.

Наприкінці 2007–початку 2008 років кредитна криза не зробила серйозного впливу на ринки більшості країн СНД. Однак зараз увесь регіон переживає труднощі через проблеми в сфері ліквідності.

Темпи економічного росту вповільнюються, при цьому місцеві банки відчувають напругу у зв'язку з недостатньою кількістю коштів на депозитах, відкритих вкладниками у своїх країнах, і нестачею капіталу в іноземних материнських компаній. Ці та інші специфічні фактори для кожної окремої країни викликали втручання з боку держави в діяльність фінансового сектору в деяких країнах регіону.

Російський уряд охоче йшов на використання резервів на підтримку банківського сектору. Центральний банк Російської Федерації одержав дозвіл надавати незабезпечені кредити комерційним банкам на строк до 5 місяців.

До 2007 року в регіоні спостерігалася дуже активна діяльність у сфері злиттів і поглинань за участю іноземних покупців, причому часто угоди здійснювалися з високими мультиплікаторами. Ця активність стала спадати протягом 2007 року у зв'язку зі зменшенням кількості привабливих об'єктів і першими наслідками кредитної кризи, які став відчувати банківський сектор. В 2008 році зниження активності на ринку злиттів і поглинань у регіоні продовжилося, оскільки фінансова криза обмежила можливості багатьох потенційних покупців робити угоди.

Спад був особливо помітним в останньому кварталі 2008 року. У цілому, обсяг угод упав з 10,7 млрд євро в 2007 році до 6,3 млрд євро в 2008 році, при цьому на частку Росії довелася більша частина угод.

Угоди в страховому секторі країн СНД, як і раніше, нечисленні. У значній мірі це є відбиттям високої концентрації російського ринку страхування й відсутністю потенційних об'єктів для покупки іноземними гравцями. В 2008 році активність на ринку злиттів і поглинань у банківському секторі була значно нижче в порівнянні з 2007 роком, коли кілька іноземних банків вийшли на російський ринок, а на Україні іноземні компанії придбали 9 банків.

У регіоні можлива зміна структури власності в секторі фінансових послуг. Європейські країни з багатими ресурсами (такі як Росія) продовжать інвестувати в активи, що перебувають у Європі. У довгостроковій перспективі ринки країн СНД, імовірно, стануть більш відкритими для прямих іноземних інвестицій. За нашими очікуваннями, у найближчі роки буде зростати активність у сфері злиттів і поглинань на більших ринках країн СНД — Республіки Білорусь, Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers надає аудиторські послуги, послуги в області бізнес-консультування, права і оподаткування з урахуванням галузевих особливостей, допомагає підвищити довіру громадськості та приносить реальну користь своїм клієнтам та іншим зацікавленим сторонам. Понад 155 000 людей у 153 країнах світу використовують свої знання, багатий досвід та творчий підхід для розробки практичних порад і рішень, що відкривають нові перспективи для бізнесу. Назва “PricewaterhouseCoopers” використовується всіма учасниками міжнародної мережі компаній PricewaterhouseCoopers International Limited, кожна з яких є самостійною юридичною особою.