Хімічна промисловість

View this page in: English, Русский

Послуги підприємствам хімічної промисловості

Спеціалісти PwC займають лідируючу позицію у світі з надання професійних консультаційних послуг підприємствам хімічної промисловості у різних частинах земної кулі. У PwC ми використовуємо цю мережу міжнародних зв’язків, передових знань, величезного практичного досвіду та розуміння специфіки національної хімічної галузі і ведення бізнесу для формування атмосфери взаємної довіри та відкриття нових можливостей перед нашими клієнтами.

Хімічна промисловість

Підприємства, які сьогодні працюють у хімічній галузі, переживають період серйозних змін. Підприємства України стикаються з такими основними проблемами, як інфраструктурні об’єкти, що не відповідають сучасним вимогам, колосальні нестабільні витрати на базову промислову сировину, включаючи природний газ та нафту, висока вартість капіталу та потреба у технологічній модернізації виробничих потужностей.

Від подальшого інтенсивного розвитку хімічної промисловості залежить успішне зростання національної та світової економік. Ключовими факторами успіху для хімічних підприємств в Україні є перехід на інтенсивне використання передових технологій, нарощування потенціалу НДДКР та активна розбудова ресурсної бази України з метою зменшення залежності від імпортованої сировини.

Чим ми можемо допомогти


Наша професійна команда спеціалістів має необхідні експертні знання та великий практичний досвід, які можуть бути використані нашими клієнтами для досягнення ними запланованого економічного зростання і високої конкурентоспроможності на світових ринках. Наші галузеві експерти здатні надати вам всебічне сприяння у пошуку оптимальних рішень тих задач, які стоять перед вами. Крім аудиторських та податкових послуг, ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг з урахуванням галузевої специфіки, які спрямовані на вирішення великого числа життєво важливих для бізнесу питань, включаючи підвищення операційної ефективності, формулювання бізнес-стратегій, мінімізацію ризиків, забезпечення сталого розвитку, консультації в області корпоративних фінансів, угод з капіталом та корпоративного управління.

Наші послуги:

 • Консультації з Міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Супроводження угод на ринках капіталу (злиття, поглинання, приватизація)
 • Аналіз фінансово-комерційної діяльності (due diligence)
 • Інформаційні технології
 • Консультації щодо дотримання вимог податкового законодавства
 • Процеси фінансової реструктуризації
 • Управління змінами
 • Підвищення операційної ефективності
 • Реорганізація бізнес-процесів
 • Оптимізація та реорганізація системи постачань
 • Консультації з управлення проектами
 • Корпоративне управління та дотримання нормативів і стандартів
 • Розробка та впровадження систем управління ризиками, зокрема, операційними, ринковими та фінансовими ризиками

Публікації


Attracting new talent to chemicals

This brief article discusses a number of ideas for reducing current and future skills shortages facing the chemicals sector.

Global CEO Survey: Chemicals

Chemicals CEOs are a bit less optimistic this year. They’re worried about threats like exchange rate volatility and rising energy and raw materials costs.

Всі публикації

Контакти


Олег Тимків
Керуючий партнер,
тел.: +380 44 354 04 04
факс: +380 44 354 07 90
email

Ольга Андрієнко-Бентц
Директор,
тел.: +380 44 354 04 04
факс: +380 44 354 07 90
email