Банківський сектор

View this page in: Русский, English

PwC спеціалізується у сфері надання послуг банківським установам у таких напрямках:

  • аудит фінансової і відповідної нефінансової інформації
  • перевірка відповідності пакету звітності обліковій політиці материнської групи
  • перевірка фінансової інформації при залученні капіталу
  • оцінка готовності до IPO
  • перевірка відповідності вимогам Базельської угоди ІІ, п. 404 Закону Сарбейнса-Окслі та п. 70 Положення про аудиторські стандарти США (SAS), підготовка звітності у відповідності до вимог цих нормативних актів
  • служба внутрішнього аудиту: оптимізація та використання послуг третіх осіб (аутсорсинг)
  • консультації з питань бухгалтерського обліку, податкові та юридичні консультації
  • оцінка активів та бізнесу
  • аудит інформаційних систем та інформаційної безпеки, сертифікація відповідності стандарту ISO 27001

Група Банківських Технологій

Група Банківських Технологій PwC здійснює консультативну підтримку банків з питань планування архітектури, вибору та впровадження банківських систем, розробки ІТ-стратегії та удосконалення процесів ІТ-управління.

Наш досвід: