PwC ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ตรวจสอบผลคะแนนงานประกาศรางวัล “นาฏราช” ประจําปี2555

กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2556 - บริษัท PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) นำโดย หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และ Technology, Information, Communications and Entertainment (TICE) Leader นาง ณฐพร พันธุ์อุดม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องการประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน งานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์ นาฏราช ประจำปี 2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio-Television Broadcasting Professional Federation: RTBPF) ได้จัดให้มีการประกาศผลรางวัลนาฏราชเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพ โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล

“ทาง PwC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคณะทำงานอีกครั้งในปีนี้ โดย รางวัลนาฏราช ถือเป็นรางวัลแห่งความสร้างสรรค์ที่มอบให้กับคนวงการบันเทิง ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดต่อผู้ที่ได้รับ รวมทั้งยังเป็นกำลังใจให้แก่ ศิลปิน ดารา ผู้ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งบุคคลเบื้องหน้า และ เบื้องหลัง ให้ผลิตผลงานคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป” นาง ณฐพร กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ และได้รับการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลระดับนานาชาติที่รู้จักกันดี เช่น รางวัล The Academy Awards ceremony (The Oscars) โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 นี้ มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 14-31 มีนาคม ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการลงคะแนนในรอบตัดสิน ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 22 เมษายน-15 พฤษภาคม โดย ทาง PwC ประเทศไทยจะเปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินพร้อมกันในวันที่ 16 พฤษภาคม เพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.–18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี (Modernnine TV)

—จบ—

เกี่ยวกับ PwC

PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) หนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก มีเครือข่ายไปใน 158 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 180,000 คน สำหรับ ประเทศไทย บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยมานานกว่า 50 ปี PwC ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการทำงานกับลูกค้าข้ามชาติ ผนวกกับความเข้าใจตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชื่อเสียงของ PwC เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 1,350 คนในประเทศไทย

Top