PwCเผยผลสำรวจ APEC ซีอีโอล่าสุด ชี้ความเสี่ยงศก.โลก ส่งผลต่อแนวโน้มเอเชียแปซิฟิก


Source - เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ (Th)

โดย สุวิภา บุษยบัณฑูร


PwC ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสำรวจล่าสุด PwC 2012 APEC CEO Survey: Addressing challenges. Expanding possibilities.

ทั้งนี้ ผลสำรวจ PwC 2012 APEC CEO Survey ได้จัดทำขึ้นในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2555 โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงจำนวน 376 คนใน 40 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกในกลุ่ม APEC ทั้ง 21 ประเทศ

อนึ่ง การประชุมสุดยอด APEC CEO Summit ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ เมือง วลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย PwC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้จัดทำผลสำรวจนี้ เพื่อเผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้

ผลจากการสำรวจที่น่าสนใจ ได้แก่

เพียงร้อยละ 36 ของซีอีโอที่ทำการสำรวจ แสดงความมั่นใจมากต่อการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ(Revenue growth) ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 54 ของซีอีโอก็แสดงความเชื่อมั่นว่า การเติบโตของธุรกิจของตนน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นได้ในระยะยาวในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนในช่วง3-5 ปีข้างหน้า ขณะที่ประเทศต่างๆอย่าง รัสเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเมืองเศรษฐกิจหลักที่มีจุดแข็งทางภาคบริการในภูมิภาคเอเชีย อย่าง ฮ่องกง และ ญี่ปุ่น ก็ยังเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนที่สำคัญอีกด้วย

ร้อยละ42 ของซีอีโอ คาดว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ (Skills shortages) จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ในอีก3-5 ปีข้างหน้า ขณะที่ภาคธุรกิจมีการตื่นตัวที่จะรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร

เกือบร้อยละ 50 ของบรรดาซีอีโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เชื่อว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้ ในขณะเดียวกัน การลดการกีดกันทางการค้าในภาคบริการต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้น

ซีอีโอปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาทรัพยากรมากขึ้น โดยร้อยละ58 มีการนำเอาเทคนิคการอนุรักษ์น้ำมาใช้ ขณะที่ร้อยละ 27 มีแผนที่จะผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เอง

แนวโน้มการจ้างงานในภูมิภาค มีการเร่งตัวมากขึ้น ซีอีโอมีแผนที่จะขยายการจ้างงาน ให้ได้อย่างน้อยอีกร้อยละ 5 ต่อปี ภายใน3-5 ปีข้างหน้า

ซีอีโอร้อยละ 73 คาดว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคจะดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคมนาคมขนส่ง และการบำบัดน้ำ

ซีอีโอคาดว่า เอเชียจะเป็นตลาดก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2558

กลับขึ้นด้านบน