เศรษฐกิจรอบโลก : ผลสำรวจความเห็นผู้บริหารทั่วโลก


Source - http://news.ch7.com

โดย CH7 NEWS


ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers) บริษัทตรวจสอบบัญชีให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก สำรวจความเห็นจากผู้บริหารระดับสูง 376 คน ใน 40 ประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มั่นใจต่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะ 12 เดือนข้างหน้า และเชื่อว่าใน 3 – 5 ปี ธูรกิจจะเติบโตต่อเนื่อง โดยจีนและสหรัฐฯ ยังเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุน แต่ปัญหาสำคัญคือ การขาดแคลนแรงงาน ทำให้ภาคธุรกิจตื่นตัวที่จะรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไปนานๆ มากขึ้น