Kalendár seminárov a školení

Financie
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) kvalifikácia
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
ACCA F4 - Corporate and Business Law
5
 
27.apr-1.máj
 
19.-23.okt
ACCA F5 - Performance Management
5
 
4. - 8.máj
 
9.- 13.nov
ACCA F6 - Taxation
5
 
11. - 15.máj
 
2.- 6.nov
ACCA F7 - Financial Reporting
5
 
27.apr-1.máj
 
26.-30.okt
ACCA F8 - Audit and Assurance
5
 
4.-8.máj
 
16.- 20.nov
ACCA F9 - Financial Management
5
 
11.-15.máj
 
9.-13.nov
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics
5
 
4.-7.máj
 
26.-29.okt
ACCA P2 - Corporate Reporting
5
 
18.-22.máj
 
16.-20.nov
ACCA P3 - Business Analysis
5
 
27.apr-1.máj
 
2.-6.nov
ACCA P5 - Advanced Performance Management
5
 
11.-15.máj
 
9.-13.nov
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance
5
 
27.apr-1.máj
 
2.-6.nov
Foundations in Accountancy (FIA) - Základný certifikát v účtovníctve
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information
2
TBA
18.-19. jún
TBA
TBA
FIA MA1 - Management Information
2
TBA
16.-17. apríl
23.-24. apríl
TBA
TBA
FIA FA2 - Maintaining Financial Records
3
TBA
8.-10. apríl
11.-13. máj
TBA
TBA
FIA MA2 - Managing Costs and Finance
3
TBA
TBA
TBA
TBA
FIA FAB/F1 - Accountant in Business
4
TBA
TBA
7.-11. sept.
TBA
FIA FMA/F2 - Management Information
5
TBA
20.-24. apríl
18.-22. máj
15.-19. jún
TBA
TBA
FIA FFA/F3 - Financial Accounting
5
TBA
18.-22. máj
17.-21. aug.
TBA
ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
ACCA Diploma in IFRS - DipIFR
10
12.-13.mar
26.-27.mar
20.-22 apr
13.-15.máj
28.máj
10.-11.sep
24.-25.sep
21.-23.okt
11.-13.nov
26.nov
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) kvalifikácia
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
CIMA E1 - Organisational Management
3
TBA
8.-10. jún
TBA
TBA
CIMA P1 - Management Accounting
TBA
TBA
TBA
TBA
TBA
CIMA F1 - Financial Reporting and Taxation
3+2 webex
TBA
TBA
14.-16. sept.
21.-22. sept.
TBA
CIMA E2 - Project and Relationship Management
3
TBA
TBA
7.-9. sept.
TBA
CIMA P2 - Advanced Management Accounting
3+2
webex
16.-18. marec
26.-27. marec
TBA
TBA
TBA
CIMA F2 - Advanced Financial Reporting
3+2
webex
TBA
15.-17. jún
24.-25. jún
TBA
TBA
Preparatory training for Operational level case study
TBA
TBA
TBA
TBA
8.-9. okt.
12.-13. okt.
15.-16. okt.
Preparatory training for Management level case study
TBA
TBA
TBA
TBA
15.-16. okt.
19.-20. okt.
22.-23.okt.
CIMA pre právnikov
 
 
 
 
 
Školenia Akadémie PwC na témy IFRS, US GAAP, štatutárne účtovníctvo a dane
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
IFRS Akadémia
5/10
 
23.apr
13.máj
11.jún
15.júl
19.aug
16.sep
14.okt
18.nov
16.dec
14.jan. 2016
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2014, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2015
1
28.jan
 
 
 
IFRS 9: Hedgingové účtovníctvo podľa nového štandardu
1
18.feb
 
 
 
US GAAP: Nový model účtovania výnosov
1
18.mar
 
 
 
IFRS 9: Model opravných položiek na očakávané straty z úverov a pohľadávok
1
 
15.apr
 
 
IFRS 11: Spoločné podnikanie a IAS 23: vybrané problémy pri kapitalizácii úrokov podľa IAS 23
1
 
14.máj
 
 
Vybraná problematika účtovania a oceňovania záväzkov podľa IFRS; správna aplikácia IAS 21 na kurzové rozdiely
1
 
 
23.sep
 
IAS 32: klasifikácia finančných nástrojov na vlastné imanie vs. záväzky, vrátane noviniek zo strany IFRS interpretačnej komisie
1
 
 
 
8.dec
Nový model účtovania leasing podľa IFRS
1
 
 
 
10.nov
Účtovná závierka 2015 podľa IFRS: zmeny v štandardoch a na čo dať pozor pri príprave
1
 
 
 
20.okt
Škola DPH
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
Škola DPH
6
 
 
 
7.okt
14.okt
21.okt
28. okt
4.nov
11.nov
Projektový manažment
Project Management Institute (PMI)
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
Project Management Professional (PMP)®
4
9.-12.mar
22.-25.jún
28.sep-1.okt
 
Certified Associate in Project Management (CAPM)®
4
9.-12.mar
22.-25.jún
28.sep-1.okt
 
Project Management in Business
2
 
29.-30.jún
 
 
Ľudské zdroje
CIPD Certifikát v HR manažmente
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
Certificate in HR management
12
 
23.-24.apr
28.-29.máj
24.jún
7.-9.sep
19.-20.okt
26.-27.nov
Kurzy manažérskych zručností
Jedinečné šaolinské kurzy pre generálnych riaditeľov a top manažérov
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
Self-Empowerment - Kurzom vás prevedú: Shi Heng Zong, Shi Heng Yi
1
23. feb
23. mar
 
24.sept
 
Zvládanie stresu - Kurzom vás prevedú: Shi Heng Zong, Shi Heng Yi
1
24. feb
22.jún
25.sept
24.nov
Vyrovnávanie sa s neistotou - Kurzom vás prevedú: Shi Heng Zong, Shi HengYi
1
24. mar
 
 
25.nov
15. okt
Riešenie konfliktov - Kurzom vás prevedú: Shi Heng Zong, Shi Heng Yi
1
 
23.jún
 
 16.okt
Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík
CISA - Certified Information Systems Auditor
  Viac informácií počet dní jan-mar
2015
apr-jún
2015
júl-sep
2015
okt-dec
2015
Registrujte sa Informujte sa
CISA open evening
1/4
 
20. máj
 
 
 
Informačná bezpečnosť
1
 
24. apríl