Semináre a školenia

Odborné semináre a školenia Akadémie* / Professional seminars and expert training by the Academy*

23.06.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Shaolin Conflict Management
22.06.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Stress Management the Shaolin way
24.03.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Dealing with uncertainty the Shaolin way
23.03.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
24.02.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Stress Management the Shaolin way
23.02.2015 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
18.03.2015 US GAAP: Nový model účtovania výnosov
18.02.2015 Hedgingové účtovníctvo podľa nového štandardu
28.01.2015 Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2014, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2015
23.01.2015 Stretnutie členov platformy Fraud Forum: Procurement Health Check
november - december 2014 Škola DPH
október 2014 - júl 2015 IFRS Akadémia - 5 alebo 10 školiacich dní
september - december 2014 DipIFR - ACCA Diploma in IFRS
*pozn: Za absolvovanie týchto školení môžete získať CPD body.
*note: For completion of the training you can get CPD points.

Predošlé akcie, semináre a školenia / Previous events

26.11.2014 Daňové školenie: Daň z príjmov právnických osôb a daň zo závislej činnosti 2015
26.11.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Shaolin Conflict Management
25.11.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
11.11.2014 Finančné nástroje
29.10.2014 DipIFR: Expand your horizons - continue ACCA study
15.10.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Shaolin Conflict Management
14.10.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Stress Management the Shaolin way
23.09.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Výnosy
17.09.2014 CIPD Masterclasses: Hodnotenie vzdelávacích činností / Evaluating L&D Activities
09. - 10.09.2014 Training: Project Management in Business
január - október 2014 IFRS Akadémia - 5 alebo 10 školiacich dní
24.06.2014 Stretnuie: Nová CIMA –prispôsobená potrebám vašej spoločnosti / Meeting: New CIMA – adapted for your company needs
17.06.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Stress Management the Shaolin way
16.06.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
11.06.2014 HR kontroling: Od dát k riešeniam
05 - 06.06.2014 Training: Project Management in Business (postponed to September)
05.06.2014 Business Breakfast: How to improve daily operation of your business? / Pracovné Raňajky: Ako zjednodušiť každodenné fungovanie firmy? (Žilina)
29.05.2014 CIPD Masterclasses: Meranie, riadenie a udržanie zamestnaneckej angažovanosti / Measuring, Managing and Maintaining Employee Engagement
29.05.2014 Business Breakfast with Webcast: The New “Normal” in Global Mobility
28.05.2014 US GAAP training: US GAAP single comprehensive revenue recognition model
27.05.2014 Business Breakfast: How to improve daily operation of your business? / Pracovné Raňajky: Ako zjednodušiť každodenné fungovanie firmy? (Košice)
22.05.2014 Business Breakfast: How to improve daily operation of your business? / Pracovné Raňajky: Ako zjednodušiť každodenné fungovanie firmy? (Nitra)
22.05.2014 Pracovné raňajky k aktuálnym témam automobilového priemyslu / Automotive Breakfast
21.05.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Princípy kontroly, spoločnej kontroly a podstatného vplyvu v IFRS
20.05.2014 Conference: Future of SSC/BPO in Slovakia
29.04.2014 Seminár: Digitálne HR – budúca realita alebo fikcia?
29.04.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Shaolin Conflict Management
28.04.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
24.04.2014 Stretnutie členov platformy Fraud Forum: Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2014, správa za Slovensko
14-15.04.2014 Project Management in Business
25.03.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Zníženie hodnoty a ocenenie reálnou hodnotou
19.02.2014 Čaj o piatej s ACCA/Tea at five with ACCA - ZRUŠENÉ/CANCELLED
13.02.2014 Daňové školenie: Príprava a podávanie kontrolného výkazu a novela DPH zákona platná od 1. januára 2014
12.02.2014 Školenie: HR kontroling - od dát k riešeniam
21.01.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Účtovná závierka a daňové priznanie 2013, zmeny v účtovníctve a dani z príjmov platné pre rok 2014