Stretnutie členov platformy Fraud Forum: Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2014, správa za Slovensko

Dátum:
Čas:
Miesto:

Jazyk:
CPD:
24. apríl 2014
15.00 – 17.00
PwC office, Park One
Námestie 1. mája 18, Bratislava
slovenský
2 body

Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšie stretnutie členov platformy Fraud Forum, na ktorom vám predstavíme kľúčové zistenia Globálneho prieskumu hospodárskej kriminality 2014 za Slovensko.

Dozviete sa napríklad:

  • ako organizácie pristupujú k riešeniu podvodov
  • aké kroky podnikajú k ich včasnému odhaleniu a prevencii

Zameriame sa hlavne na počítačovú kriminalitu a podvody v nákupnom procese. Na výsledky prieskumu za Slovensko sa pozrieme taktiež v kontexte celosvetových zistení. 

Súčasťou programu bude panelová diskusia, v ktorej sa k problematike stavu, vývoja a prístupu k hospodárskej kriminalite vyjadria skúsení odborníci v oblasti vyšetrovania podvodov, forenzných technológií a právnych aspektov súvisiacich s hospodárskou kriminalitou. 

Registrácia je možná do 16. apríla 2014.

Pozrite si náhľad pozvánky.

Osobné údaje účastníka / Participant’s Personal Details

Kontaktná osoba / Contact Person

V prípade, že ide o platenú udalosť, vyplňte prosím fakturačné údaje. If the event is a paid one, please fill in billing details.

Fakturačná adresa (ak sa líši od poštovej) / Billing address (if different from postal address)