Kalendár seminárov a školení

Financie

Názov kurzu počet dní III. Q 2015 IV. Q 2015 I. Q 2016 II. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5

28.sept-2.okt

 

24.-25. okt (webinar)   4.-8.apríl
ACCA F5 - Performance Management 5  

9.-13.nov, 26.-27. nov/resit

31.okt-1.nov (webinar)

  2.- 6.máj
ACCA F6 - Taxation 5   21.-22.nov (webinar)    23.- 27.máj
ACCA F7 - Financial Reporting 5  

16.-20.nov

31.okt-1.nov (webinar)

  9.-13.&16.-20.apr
ACCA F8 - Audit and Assurance 5   2.-6. nov 24.-25.okt (webinar)   25.- 29.apríl
ACCA F9 - Financial Management 5  

16.-20.nov

21.-22.nov (webinar)

  23.- 27.máj
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4   7.-8.nov (webinar)   2.- 5.máj
ACCA P2 - Corporate Reporting 5   14.-15. nov (webinar)   16.-20.máj
ACCA P3 - Business Analysis 5  

2.-6.nov

31.okt-1.nov (webinar)

  23.-27.máj
ACCA P5 - Advanced Performance Management 5   21.-22.nov (webinar)   2.- 6.máj
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance 5  

26.-30.okt

31.okt-1.nov (webinar)

  9.-13.máj
Názov kurzu počet dní I. Q
2015
II. Q
2015
III. Q
2015
IV. Q
2015
registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 TBA 18.-19. jún TBA 9.-10. nov.
FIA MA1 - Management Information 2 TBA

16.-17. apríl

23.-24. apríl

TBA 23.-24. nov
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 TBA

8.-10. apríl

11.-13. máj

2.-4. sept.

18.-20. nov.

9.-11. dec

FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 TBA TBA TBA 23.-25. nov.
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4 TBA TBA 7.-11. sept.

9.-12. nov.

14.-17. dec

FIA FMA/F2 - Management Information 5 TBA

20.-24. apríl

18.-22. máj

15.-19. jún

TBA

19.-23. okt.

5.-6.dec (webinar)

FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 TBA

18.-22. máj

17.-21. aug.

TBA

16.-20. nov.

17.-18. okt (webinar)

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ACCA Diploma in IFRS - DipIFR 10

10.-11.mar (BA)

21.-22.mar (BA)

14.-17.mar (KE)

20.-22.apr (BA)

13.-15.apr (KE)

11.-13.máj (BA)

16.-18.máj (KE) 

12.-13. sept (BA)

22.-23. sept (BA)

 

17.-19. okt (BA)

14.-16. nov (BA)

 
Názov kurzu počet dní

   I. Q    2015

 II. Q   2015

III. Q 2015

IV. Q 2015

registrujte sa informujte sa
CIMA E1 - Organisational Management 3 TBA
8.-10. jún
TBA TBA
CIMA P1 - Management Accounting TBA TBA TBA TBA TBA
CIMA F1 - Financial Reporting and Taxation 3+2 webex TBA TBA

14.-16. sept.

21.-22. sept.

TBA
CIMA E2 - Project and Relationship Management 3 TBA TBA 7.-9. sept. TBA
CIMA P2 - Advanced Management Accounting

3+2

webex

16.-18. marec

26.-27. marec

TBA TBA TBA
CIMA F2 - Advanced Financial Reporting

3+2

webex

TBA

15.-17. jún

24.-25. jún

TBA TBA
Preparatory training for Operational level case study TBA TBA TBA TBA

8.-9. okt.

12.-13. okt.

15.-16. okt.

Preparatory training for Management level case study TBA TBA TBA TBA

15.-16. okt.

19.-20. okt.

22.-23.okt.

CIMA pre právnikov          
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 6

21.-22.mar 

 

18.-19.apr

16.-17. máj 

     
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2015, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2016 0,5

27. január

 

     
Podmienky pre odúčtovanie finančného majetku podľa IFRS, vrátane faktoringu a reverzného faktoringu. Štátne dotácie.  0,5   14. apríl    
Výkaz peňažných tokov a súvisiace zverejnenia podľa IAS 7. Zverejnenia k finančným nástrojom podľa IFRS 7, oceňovanie a zverejnenia podľa IFRS 13. 0,5   21. jún    
Odložená daň podľa IAS 12, vrátane účtovného zobrazenia neistých daňových pozícií v IFRS účtovnej závierke. 0,5     21. sept.  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky. 0,5       19. okt.
Nový štandard o účtovaní leasingu podľa IFRS. 0,5       14. dec.
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

13.dec

21.feb

23.mar

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Zmeny v oblasti DPH platné od 1. januára 2016 0,5 9. feb

 

 

 

 

Škola DPH 6  

6.apr

13.apr

20.apr

27.apr

4.máj

11.máj

   
Škola dane z príjmov 4    

2.jún

9.jún

16.jún

23.jún

 

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

I.Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 4 1.- 4. marec 7.-10. jún - 24.-27. okt.  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 1.- 4. marec

7.-10. jún

- 24.-27. okt.  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6  

5. apríl

12. apríl

19. apríl

3. máj 

10. máj 

24. máj 

 

 

 

Ľudské zdroje a kurzy manažérskych zručností

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Certificate in HR Management 12  

15. apr (webex)

25. apr

2.-3. jún

27.-28. jún

8.-9. sept

6.-7. okt

1.-2. dec

Certificate in HR Practice 10,5  

14. apr (webex)

28.-29. apr

6.-8. jún

 

26.-27. sept

28.-29. nov

30. nov

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2 TBC TBC TBC TBC
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2 TBA

TBA

TBA

TBA

Názov počet dní

I. Q 2015

II. Q 2015

III. Q 2015

IV. Q 2015

registrujte sa
HR Kontroling 1      

 

2.dec

Školenie, ktoré malo byť 2. decembra je presunuté. Nový dátum a čas čoskoro.

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní

I. Q 2015

II. Q 2015

III. Q 2015

IV. Q 2015

registrujte sa
Performance improvement at SSCs 1      

 

30.nov


SSC round table planned for 30 November 2015 is cancelled. We expect the new date for the SSC round table will be in the second half of January 2016 and we will inform you of the exact date and time soon.
Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Akadémia - klubový večer CIPD 0,5 1. marec