Kalendár seminárov a školení

Financie

Názov kurzu počet dní III. Q 2016 IV. Q 2016 I. Q 2017 II. Q 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5

 

20 – 21 aug (webinar)

10 – 14 oct.

22 – 23 oct (webinar)

   
ACCA F5 - Performance Management 5 27 – 28 aug. (webinar)

14 – 18 nov

19 – 20 nov (webinar)

   
ACCA F6 - Taxation 5 -

7 – 11 nov

12 - 13 nov (webinar) 

   
ACCA F7 - Financial Reporting 5 13 – 14 aug. (webinar)

31 oct – 4 nov

19 – 20 nov (webinar)

   
ACCA F8 - Audit and Assurance 5 6 – 7 aug. (webinar)

14 – 18 nov

5 – 6 nov (webinar)

   
ACCA F9 - Financial Management 5 13 – 14 aug. (webinar)

7 – 11 nov

26 – 27 nov (webinar)

   
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4 27 – 28 aug. (webinar)

21 – 24 nov

5 – 6 nov (webinar)

   
ACCA P2 - Corporate Reporting 5 20 – 21 aug (webinar)

14 – 18 nov 

19 – 20 nov (webinar)

   
ACCA P3 - Business Analysis 5 6 – 7 aug. (webinar) 12 - 13 nov (webinar)     
ACCA P5 - Advanced Performance Management 5 13 – 14 aug. (webinar) 5 – 6 nov (webinar)    
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance 5 27 – 28 aug. (webinar) 12 - 13 nov (webinar)     
Názov kurzu počet dní III. Q
2016
IV. Q
2016
I. Q
2017
II. Q
2017
registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 - - TBA TBA
FIA MA1 - Management Information 2 - - TBA TBA
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 12 - 14 sept

-

TBA

TBA

FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 19 - 21 sept

17 - 19 oct

14 - 16 nov

TBA TBA
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

12 – 16 sept

19 - 22 sept

17 – 20 oct TBA

TBA

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 - 17 – 21 oct TBA

TBA

FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 - 21 – 25 nov TBA

TBA

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA Diploma in IFRS - DipIFR 10

13.-14.mar (BA)

21.-22.mar (BA)

24.-26.apr (BA)

10.-12.máj (BA)

 

   
Názov kurzu počet dní

   I. Q    2016

 II. Q   2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
CIMA E1 - Organisational Management 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA P1 - Management Accounting 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA F1 - Financial Reporting and Taxation 3+2 webex TBA TBA

TBA

TBA
CIMA E2 - Project and Relationship Management 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA P2 - Advanced Management Accounting

3+2

webex

TBA

TBA TBA TBA
CIMA F2 - Advanced Financial Reporting

3+2

webex

TBA

TBA

TBA TBA
Preparatory training for Operational level case study TBA TBA TBA TBA

TBA

Preparatory training for Management level case study TBA TBA TBA TBA

TBA

CIMA pre právnikov          
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 6

 

 

 

  okt/nov  
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016 0,5

7. február

 

     
Odložená daň podľa IAS 12, vrátane účtovného zobrazenia neistých daňových pozícií v IFRS účtovnej závierke. 0,5   14. apríl    
Výkaz peňažných tokov a súvisiace zverejnenia podľa IAS 7. Zverejnenia k finančným nástrojom podľa IFRS 7, oceňovanie a zverejnenia podľa IFRS 13. 0,5   21. jún    
Podmienky pre odúčtovanie finančného majetku podľa IFRS, vrátane faktoringu a reverzného faktoringu. Štátne dotácie.  0,5     22. sept.  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky. 0,5       13. okt.
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky. 0,5      

23. nov.

Nový štandard o účtovaní leasingu podľa IFRS. 0,5       14. dec.
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2016/2017 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

13.dec

21.feb

23.mar

IFRS Akadémia 2017/2018 10 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2018

25.apr

25.máj

22.jún

11.júl

26.sept

26.okt

23.nov

12.dec

15.feb

15.mar

Názov kurzu počet dní

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

II. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Škola DPH 6  

 

   
Škola dane z príjmov 4    

 

 

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

I.Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 4 - 2.-5. máj - 24.-27. okt.  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4- -

2.-5. máj

- 24.-27. okt.  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6

20.marec

28.marec

5.apríl

12.apríl

27.apríl

3.máj

   

 

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Školenie na tému audit informačných systémov 10      

19. - 20. október

26. - 27. október

8. - 9. november

30.11 - 1.12

6. - 7. december

 

 

Ľudské zdroje a kurzy manažérskych zručností

Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

rok 2017 registrujte sa informujte sa
Certificate in HR Management 10,5

17. jún (webex)

27.-29. jún

9. sept

20.-21. okt

1.-2. dec

12.-13. jan
Certificate in HR Management 10,5    

30. november

(webex)

15. dec

25.-27. jan

2.-3. marec

3.-4. apr

18. - 19. máj

Certificate in HR Practice 10,5

16. jún (webex)

23.-24. jún

 

5.-7. sept

27.-28. okt

28. nov

16. jan
Certificate in HR Practice 10,5      

14. feb

27.-28. feb

24.-26. apr

1.-2. jún

26. jún

7.-8. sept

Názov kurzu počet dní

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

II. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Behaviorálna ekonómia 2

22. september

29. september

20. október

28. október

16. február

23. február

TBA

Názov kurzu počet dní

IV. Q 2016

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2

3. november

10. november

TBA TBA TBA
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2

16. február

23. február

TBA

TBA

TBA

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
HR Kontroling 1     TBC

TBC

 

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Ako môžete financovať investičné projekty 0,5   30. nov  

 

 

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016 0,5   22. nov  

 

 

Názov počet dní I. Q 2016 II. Q 2016 III. Q 2016 IV. Q 2016 registrujte sa
SSC seminár - Fast Close 0,5       6.dec
Názov počet dní I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 registrujte sa
Cloud-príležitosti a riziká 0,5 20.jan      
Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Leading HR Organization- Konferencia 0,5       16.nov
Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Akadémia - klubový večer CIPD 0,5   21. jún