PwC Legal je odporúčanou právnickou kanceláriou v kategórii Daňové právo

 

Bratislava 27. apríl 2017 PwC Legal je odporúčanou právnickou kanceláriou podľa výsledkov súťaže Právnická firma roka 2017, ktorú vyhlasuje týždenník TREND a server Epravo.sk. Výsledky súťaže boli vyhlásené počas galavečera v utorok 25. apríla 2017 v Bratislave. Advokátska kancelária PwC Legal je súčasťou najväčšej poradenskej firmy PwC na Slovensku a vo svete.  Súťaž Právnická firma roka sa realizovala na Slovensku po piatykrát, zapojilo sa 64 právnických firiem a vyhlasuje sa v 13 odborných kategóriách – Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Bankovníctvo a financie, Duševné vlastníctvo, Telekomunikácie a právo informačných technológií, Pracovné právo, Verejné obstarávania, Sporová agenda, Daňové právo a Trestné právo.

 

Daňové právo je odvetvie verejného práva – finančného práva, ktoré sa zaoberá stanovovaním a vyberaním daní, poplatkov a odvodov. V užšom zmysle sem patria všetky daňové zákony, v širšom zmysle aj zákony o správe daní, poplatkov a odvodov a príslušné rozhodnutia súdov. Daňové poradenstvo neposkytujú advokáti, ale daňoví poradcovia.

 

 

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a na Slovensku podľa rebríčka TREND Top poradenské spoločnosti týždenníka TREND podľa ekonomických údajov za roky 2012, 2013, 2014, 2015. Country managing partner PwC na Slovensku je Todd Bradshaw, lídrom auditu je Alica Pavúková, lídrom daňového poradenstva je Christiana Serugová a lídrom poradenstva je Alexander Šrank.

 

 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 223 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

 

©2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

Contact us

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Martin Javorček
Advokát
Tel: +421 903 359 799
E-mail

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Contact us

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás