Daňový prehľad

View this page in: English

Dvojtýždenný prehľad tých najdôležitejších legislatívnych úprav v daňovej oblasti

„Daňový prehľad" je novým produktom PwC, ktorý vydávame pre našich klientov v dvojtýždňových intervaloch v slovenskom jazyku. Obsahuje informácie týkajúce sa daňovej a súvisiacej legislatívy a je určený pre všetkých, ktorí sa denne zaoberajú daňovými otázkami na technickej úrovni a k svojej práci nevyhnutne potrebujú aktuálne informácie z tejto oblasti.

„Daňový prehľad" ponúkame klientom za ročne predplatné za veľmi zaujímavých cenových podmienok. V prípade vášho záujmu vyplňte, prosím, registračný formulár a my sa s vami spojíme ohľadom detailov.

Vzorové vydanie „Daňového prehľadu"

Registrácia záujmu o odoberanie „Daňového prehľadu"
Registration of interest in Tax Overview