Prieskum PwC, HN a Ing. Moniky Krošlákovej, PhD. z Ekonomickej univerzity medzi majiteľmi a rodinnými firmami na Slovensku 2014

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny a Ing. Monikou Krošlákovou, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave už po druhý krát realizujú prieskum medzi majiteľmi slovenských firiem a rodinnými firmami na Slovensku. V tomto ročníku prieskumu sa zameriavame na štyri aktuálne témy:

  • Aké sú špecifiká a charakteristiky súkromného podnikania na Slovensku?
  • Prekážky pri podnikaní v medzinárodnom kontexte
  • Možnosti financovania ďalšieho rastu a získavania kapitálu
  • Plánovanie nástupníctva a zapojenie rodiny

Vyjadrite Váš názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú súkromného podnikania na Slovensku. Vaše odpovede by sme uvítali do 30. septembra 2014. Záverečná správa z prieskumu bude publikovaná k záveru roka 2014 a hlavné zistenia budú vydané ako špecializovaná časť denníka Hospodárske noviny. 

V mene PwC, Ing. Moniky Krošlákovej, PhD. a denníka HN Vám vopred ďakujem za Váš čas a záujem podporiť túto tému.

Pokračovať k dotazníku