Ľudia a kultúra pracovného prostredia

Z pohľadu CR perspektívy je pre nás vytváranie prostredia, ktoré podporuje rozmanitosť a angažuje našich ľudí, jednoducho správnou vecou. Toto je zároveň nevyhnutné, keď chceme zabezpečiť účinné fungovanie firemnej kultúry.

Kľúčovými oblasťami, ktorým venujeme veľkú pozornosť, je preto príprava našich ľudí na efektívny výkon ich pracovnej náplne prostredníctvom investície do ich vzdelávania a rozvoja - súčasne so zabezpečovaním ich duševnej pohody.

  • Vzdelávanie a rozvoj
  • Koučing a spätná väzba
  • Talentový program
  • Globálna mobilita
  • Názor našich ľudí zaváži - Global People Survey
  • Podpora flexibility
  • Vzdelávanie nastupujúcej generácie
  • Podpora športového ducha a zdravého životného štýlu
  • Diverzita a inklúzia

Našou ambíciou je vychovávať budúcich lídrov s reálnym záujmom o CR v celom jeho rozsahu. Prístup k našim ľuďom a starostlivosť o nich je základom pre splnenie tejto ambície.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás