Environmentálne zmýšľanie

Takisto ako mnohé ďalšie PwC firmy vo svete, aj my sa snažíme do našich činností zavádzať envorinmentálne čo najefektívnejšie postupy. Svoj najväčší potenciál vplyvu vidíme v pôsobení na životné prostredie prostredníctvom práce s klientmi.

Spoluprácou k lepším riešeniam

  • V rámci našej celosvetovej siete sa okolo 700 ľudí venuje problematike udržateľnosti a klimatických zmien. PwC je jednou z vedúcich poradenských firiem v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, klimatických zmien a zdravého životného prostredia.
  • Spolupracujeme s OSN na príprave nového spôsobu výpočtov ekonomickej hodnoty svetových ekosystémov a na integrovaní týchto princípov do rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov.
  • Spoločnosť PwC už päť rokov poskytuje poradenstvo a pripravuje správy pre projekt Carbon Disclosure, ktorého cieľom je poskytovať investorom ucelený pohľad na reakcie najväčších svetových firiem na klimatické zmeny.
  • PwC je signatárom UNGC CEO Water Mandate, verejno-súkromnej iniciatívy zameranej na asistenciu firmám pri vypracovávaní, implementácii a zverejňovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vody.

Riadenie vplyvu na životné prostredie spočíva v porozumení a následnom znížení našich najväčších vplyvov. Našu stratégiu v oblasti životného prostredia integrujeme do našej každodennej činnosti, zavádzame zásady dodržiavania environmentálnej politiky a zapájame sme našich ľudí do riešenia environmentálnych problémov.

V tejto súvislosti sme zaviedli nasledujúce opatrenia:

  • monitorovanie spotreby papiera, nastavenie obojstrannej tlače, používanie recyklovaného papiera;
  • separovanie odpadu, papiera a plastov;
  • zníženie produkcie odpadu z plastov používaním plniteľných nádob s vodou namiesto fliaš;
  • znižovanie emisií pri pracovných cestách používaním video-konferenčných hovorov;
  • organizovanie interných environmentálnych kampaní.

Contact us

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás