Správa o zodpovednom podnikaní za finančný rok 2015

V PwC sa zaväzujeme robiť správne veci v našom podnikaní. Sme presvedčení, že nesmieme stáť bokom a musíme  byť súčasťou globálneho dialógu a smerovania k zodpovednému prístupu k podnikaniu, ktorý prispieva k pozitívnym zmenám vo svete. Naša v poradí už šiesta CR správa je zameraná na činnosti a úspechy, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli v predchádzajúcom finančnom roku.

Vytvárame hodnoty zodpovedným podnikaním

  • Transparentný spôsob podnikania
  • Podpora zodpovedného líderstva
  • Ľudia a kultúra pracovného prostredia
  • Environmentálne zmýšľanie
  • Angažovanosť v komunitách
  • Nadačný fond PwC a zamestnanecký grantový program „Pomocná ruka“

Viac o našich CR aktivitách sa dozviete v našej správe o zodpovednom podnikaní za finančný rok 2015.

Contact us

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás