Angažovanosť v komunitách

Všetky aktivity, ktoré PwC podniká či už ako firma alebo prostredníctvom našich ľudí, majú dopad na komunity a spoločenstvá, v ktorých pôsobíme. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby naše aktivity pomáhali vytvárať silnú a prosperujúcu komunitu. Našich zamestnancov zapájame do komunitných projektov, podporujeme ich záujem o ľudí v núdzi a ponúkame príležitosti, ako týmto ľuďom pomôcť prostredníctvom PwC.

  • Pro bono a zľavnené profesionálne služby
  • Nadačný fond PwC a zamestnanecký grantový program „Pomocná ruka“
  • Študentský grantový program „Yes, students can!“
  • Kvalifikované dobrovoľníctvo
  • Firemné dobrovoľníctvo
  • Podpora azylového centra Betánia v Malackách
  • Nefinančné ‘in-kind’ dary a zbierky
  • Finančné zbierky

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môže PwC pomáhať, je využívať odborné vedomosti v prospech komunity.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás