Spoločenská zodpovednosť: Vytvárame hodnoty zodpovedným podnikaním

View this page in: English

My v PwC sme presvedčení, že nesmieme stáť bokom a musíme byť súčasťou globálneho dialógu a smerovania k zodpovednému prístupu k podnikaniu, ktorý prispieva k pozitívnym zmenám vo svete. Prostredníctvom nášho programu zodpovedného podnikania sa môžeme podieľať na riešení globálnych výziev dvoma spôsobmi. Naším strategickým zámerom je:

  • Robiť správnu vec; čo znamená sústrediť sa v rámci zodpovedného podnikania na tie skutočnosti,, ktoré sú významné pre náš biznis - počnúc kvalitou našich služieb až po spoluprácu s komunitami a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
  • Byť iniciátorom zmeny; čo znamená využívať naše zručnosti, slovo a vzťahy pre prácu s druhými, ovplyvňovať rozhodujúce činnosti, vytvárať zmenu a dlhodobo vplývať na svet okolo nás.
Tieto ciele sú jadrom našej CR stratégie, v rámci ktorej sa zameriavame na oblasti:
  • Zodpovedné podnikanie
  • Ľudia a kultúra pracovného prostredia
  • Environmentálne zmýšľanie
  • Angažovanosť v komunitách

V marci 2010 sme založili Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis. Ide o vlastnú iniciatívu našej firmy podporovať správne veci. Všetky finančné prostriedky zhromaždené vo Fonde sú vyčlenené do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Grantové kolá prebiehajú na ročnej báze prostredníctvom portálu www.darca.sk.