Spoločenská zodpovednosť

Vytvárame hodnoty zodpovedným podnikaním

 

My v PwC sme presvedčení, že nesmieme stáť bokom a musíme byť súčasťou globálneho dialógu a smerovania k zodpovednému prístupu k podnikaniu, ktorý prispieva k pozitívnym zmenám vo svete. Prostredníctvom nášho programu zodpovedného podnikania sa môžeme podieľať na riešení globálnych výziev dvoma spôsobmi. Naším strategickým zámerom je:

  • Robiť správnu vec; čo znamená sústrediť sa v rámci zodpovedného podnikania na tie skutočnosti,, ktoré sú významné pre náš biznis - počnúc kvalitou našich služieb až po spoluprácu s komunitami a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
  • Byť iniciátorom zmeny; čo znamená využívať naše zručnosti, slovo a vzťahy pre prácu s druhými, ovplyvňovať rozhodujúce činnosti, vytvárať zmenu a dlhodobo vplývať na svet okolo nás.

Tieto ciele sú jadrom našej CR stratégie, v rámci ktorej sa zameriavame na oblasti:

  • Zodpovedné podnikanie
  • Ľudia a kultúra pracovného prostredia
  • Environmentálne zmýšľanie
  • Angažovanosť v komunitách
CR Strategy PwC

CR Strategy

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás