Slovenský CEO prieskum 2013: DNA úspechu sú inovácie

View this page in: English Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes zisťovali, ako vnímajú biznis lídri podnikateľské prostredie na Slovensku. Druhá vlna krízy, ktorá nemusí nevyhnutne priniesť recesiu, bude skôr dlhodobým stavom. Firmy sa na ňu musia pripraviť, najmä neustálym hľadaním efektívnosti a inováciami vo všetkých sférach biznisu.

Aké boli v roku 2013 naše hlavné zistenia?

  • 68 % CEOs verí v rast tržieb.
  • 43 % plánuje inovovať portfólio produktov a služieb ako hlavný zdroj zabezpečenia rastu.
  • V opatreniach, ktoré CEOs iniciovali za posledných dvanásť mesiacov v oblasti reštrukturalizácie, dominuje znižovanie nákladov.
  • Prieskum tiež ukázal, že významnou prioritou je aj zavedenie programov na rozvoj talentovaných pracovníkov.
Aktuálnou výzvou biznisu je nájsť delikátnu rovnováhu medzi znižovaním nákladov v snahe prežiť najbližšie obdobie a investovaním pre zabezpečenie dlhodobého rastu.
Stiahnite si výstupnú správu zo 'Slovenského CEO prieskumu' v roku 2013.