Správa a riadenie spoločností (Corporate governance)

View this page in: English

Rozvíjať a udržiavať efektívne riadenie

Meniace sa regulované prostredie, stále zložitejšie globálne obchodné prostredie.

V dnešnom stále viac regulovanom prostredí sú spoločnosti povinné rozvíjať a udržiavať efektívne spôsoby riadenia, aby im pomohli splniť množstvo legislatívnych nariadení a regulácií. Nedávne prieskumy ukazujú, že porozumenie a efektívne dodržiavanie týchto požiadaviek zostávajú aj naďalej kľúčovou výzvou pre väčšinu organizácií.

Meniace sa regulované prostredie, stále zložitejšie globálne obchodné prostredie a rýchly technologický pokrok sú len niektoré z faktorov, ktoré vedú spoločnosti k efektívnej správe a riadeniu.
Máme rozsiahle skúsenosti s navrhovaním, budovaním a hodnotením zodpovedajúcej podnikovej kultúry, procesov a nástrojov pre efektívne spravovanie a riadenie organizácií v celom rade odvetví.
Pevne veríme, že by sa spoločnosti mali zamerať na zaistenie trvalých výsledkov z podnikových procesov. Môžeme vám pomôcť so správnym nastavením spravovania a riadenia a integráciou riadenia rizík do vašich súčasných procesov. Naše služby zahŕňajú:

  • školenia a semináre (správa a riadenie spoločností) pre členov vašich riadiacich komisií a rád;
  • zhodnotenie metodiky pre správu a riadenie spoločností a jej dodržiavania;
  • návrh a zavedenie postupov pre správu a riadenie;
  • hodnotenie interných kontrol a riadení rizík pre vaše riadiace komisie a rady.