Interný audit

View this page in: English

Náš prístup k internému auditu pomáha klientom s identifikovaním a uprednostňovaním podnikových rizík, ktoré môžu ovplyvniť dosiahnutie podnikateľského plánu a ciele, ktoré riešia tie najkritickejšie riziká.

Dokážeme poradiť pri znižovaní auditných nákladov a zvyšovaní efektivity procesov, a to posudzovaním cieľov a aktivít s pridanou hodnotou a využitím technológií. Naším cieľom je asistovať vám pri získavaní strategickej pozície vo vašich spoločnostiach.

Pomôžeme vášmu internému auditu čeliť výzvam

  • Nemáte dostatok odborných skúseností?
    • Co-sourcing: Podľa vašich potrieb vám poskytneme asistenciu a špecializované zdroje pre podporu existujúceho interného auditu.
    • Training: Odborne vás vyškolíme a poradíme, ako sa vysporiadať s odovzdávaním znalostí, vrátane CIA štúdií.
  • Nemáte dostatočne fungujúci interný audit alebo nemáte funkciu interného auditu vôbec?
    • Outsourcing: Poskytneme vám naše služby interného auditu, vrátane posudzovania rizík.
    • Vytvorenie: Pomôžeme vám s vytvorením a nastavením nákladovo efektívneho a na kvalitu zameraného interného auditu.
  • Nemáte dostatočné pracovné návyky a metódy?
    • Riadenie kvality: Vykonáme nezávislé posúdenie vášho interného auditu.
    • Funkčná optimalizácia: Otestujeme a poradíme vám, ako zlepšiť účinnosť interného auditu, vrátane prístupu, cieľov, metodík, aktivít a hodnotení rizík.
    • Metodika: Pomôžeme vám vylepšiť postupy vášho interného auditu používaním osvedčených postupov.
  • Vysoké náklady alebo neefektívne procesy?
    • Posúdenie rizík a plánovanie: Vykonáme posúdenie rizík a vytvoríme pre vás strategické a ročné auditné plány pre zvýšenie výkonnosti vášho interného auditu.
    • Technológia: Pomôžeme vám so zavedením IT technológií a nástrojov pre zlepšenie efektivity vášho interného auditu.
    • KPI: Vylepšíme Vaše metriky a BSC (Balance Scorecard) pre meranie výsledkov a systému neustáleho zlepšovania.

Globálne postupy interného auditu

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a stále nové riziká sú oddelenia interného auditu nútené podávať kvalitnejšie výsledky za rovnakú, ba dokonca nižšiu cenu. PwC využíva svoje globálne metodiky interného auditu, aby dosiahlo obe tieto požiadavky súčasne.