Riadenie rizík

View this page in: English

Pomáhame klientom pri identifikácii, pochopení a riadení rizík

Asistujeme pri zabezpečovaní primeranej rovnováhy medzi rizikami a príležitosťami

 

 

Identifikácia a riadenie rizík

Odolnosť podniku

Riadenie rizík v súčasnom podnikateľskom prostredí už dávno nie je vyhradené pre extrémne situácie. Viac

Systém riadenia bezpečnosti

Informačná bezpečnosť

Informačná a počítačová bezpečnosť nebola nikdy v minulosti vyššou prioritou vedenia firiem, než je v súčasnosti. Viac

Rozvoj a udržanie efektívneho riadenia

Správa a riadenie spoločností

Regulačné prostredie je stále zložitejšie, zatiaľ čo globálne prostredie stále dynamickejšie. Viac

Pridaná hodnota interného auditu

Interný audit

Interný audit by mal hrať kľúčovú rolu v rámci corporate governance s cieľom odhaliť tie najkritickejšie riziká. Viac

Optimalizácia podnikových kontrol

Kontrola a výkon

Zložité podnikateľské prostredie a regulácia nútia firmy hľadať oporu vo vnútorných kontrolách. Viac

Hodnotenie a optimalizácia IT kontrol

IT riziká

IT a prevádzkové prostredie spoločností sa v súčasnom svete stáva stále komplikovanejším a rizikovejším. Viac