Strategické riadenie firmy

Mnohým spoločnostiam prináša veľa problémov prepojiť svoje strategické záujmy s bežnou prevádzkou, pričom zostáva rozdiel stratégiou, ktorú si definovali a tým , čo sa im podarilo implementovať do svojich každodenných aktivít. Na preklenutie tohto priestoru je nevyhnutné zlepšenie schopnosti porozumenia a činnosti organizácie ako komplexu – teda nie iba čiastkový pohľad cez finančné výkazy. Potrebný je celkový pohľad na aktivity spoločnosti, prevádzku, organizáciu a procesy, to znamená efektívne využívanie informácií a ich implementácia do operatívne riadenia a finančných rozhodnutí. Rozvoj strategického plánovania napomáha stálemu rastu prepájaním činností manažmentu a zamestnancov so strategickými cieľmi spoločnosti.