Riadenie výkonnosti podniku

 

Riadenie výkonu spoločnosti (Corporate Performance Management - CPM) je rámcom, ktorý integruje stratégiu a obchodné činnosti k jej napĺňaniu. Vedeniu umožňuje vytvorenie si perspektívneho a aj reálneho obrazu v konkrétnej situácii cez celý podnik, so zámerom vytvorenia robustnej platformy na podporu budúceho rastu. Vedeniu zároveň umožňuje formuláciu odpovedí na otázky: Aká je naša výkonnosť? Čo a prečo by sme mali urobiť?

Holistický prístup spoločnosti PricewaterhouseCoopers' k CPM pomáha našim klientom zlepšiť využitie informácií pre vedenia, ktoré spájajú finančné, operatívne a regulačné údaje, ktoré definujú zodpovednosť, rozhodovací proces a operatívnu výkonnosť. V našej činnosti sa zameriavame na:

 • Optimalizácia plánovania
  Zlepšenie spoľahlivosti a efektívneho očakávaných údajov, ktoré zahŕňa prípravu plánov a očakávaných výsledkov.
 • Využitie CPM nástrojov
  Vyhodnotenie, tvorba a optimalizácia využitia CPM nástrojov a modelov podporujúcich plánovanie, analýzu a reporting (napr. Hyperion, Cognos, Business Objects / Carthesis).
 • Manažérske tabuľky, hodnotenie a príprava KPI
  Zvýšenie efektivity prevádzky prostredníctvom vhodného zladenia podnikových cieľov výkonnosti spoločnosti z viacerých uhlov pohľadu: od zákazníka, cez zamestnancov a organizáciu až k finančným perspektívam.
 • Riadenie zmien a reorganizácia
  Definícia spôsobov a údajov potrebných na zladenie odmeňovania a motivácie s cieľmi spoločnosti.

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal
Partner
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Sledujte nás