Reštrukturalizácia

 

View this page in: English

V rámci revitalizácie a reštrukturalizácie podnikov poskytujeme poradenstvo a služby v oblasti platobnej neschopnosti finančným inštitúciám poskytujúcim úvery, veriteľom, spoločnostiam aj jednotlivcom, ktorí čelia širokej škále problémov v dôsledku zhoršenia hospodárskej výkonnosti a zníženia prevádzkového zisku až po krízové situácie, kedy dochádza k závažným problémom ústiacim do platobnej neschopnosti.

Spoločnosti často vykazujú príznaky finančných problémov oveľa skôr, ako dôjde k vyvrcholeniu krízy. V mnohých prípadoch je možné zabrániť stupňovaniu negatívnych hospodárskych výsledkov spoločnosti, avšak je nevyhnutné problémy včas odhaliť a zrealizovať zásadné kroky na ozdravenie hospodárskej výkonnosti a hodnoty spoločnosti.

  • pomoc pri stabilizácii akútnej krízovej situácii
  • nezávislá revízia business plánu
  • cash-flow manažment
  • reštrukturalizácia dlhu
  • vyjednávanie s veriteľmi
  • znižovanie nákladov a optimalizácia pracovného kapitálu
  • optimálne ukončenie činnosti

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal
Partner
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Sledujte nás