Riadenie firmy

View this page in: English

PwC pomáha dosiahnuť vyššiu výkonnosť Vašej spoločnosti zlepšovaním produktívnosti a efektívnosti kľúčových operácií. Vďaka našim rozsiahlym znalostiam financií, riadenia rizík, IT systémov, operácií a ľudských zdrojov, pomáhame našim klientom identifikovať a realizovať podnety pre úsporu nákladov, zdokonaliť riadenie a kontrolu, identifikovať a riadiť riziko a zlepšovať kvalitu. Zároveň využívame naše osvedčené postupy a odbornosť na poskytovanie praktickej podpory pri zlepšovaní nedostatočnej finančnej výkonnosti a riadení ukazovateľov cash-flow.

Naše rozsiahle vedomosti a odbornosť zaisťujú riešenia prispôsobené na mieru Vašej spoločnosti tak, aby podporovali Vašu schopnosť reagovať na zvyšujúcu sa reguláciu, konkurenciu, riziko a náklady.

Používajúc osvedčené postupy, nástroje, vzory a rozsiahle databázy znalostí (napríklad Global Best Practices) pomáhame s plánovaním, projektovaním a riadením zmien, analýzou fungovania podnikania, modelovaním a hodnotením, s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, pri rozvoji obchodných prípadov, vývoji požiadaviek a riešení, a pri pomoci zameranej na širokú škálu záležitostí spojených so zvyšovaním výkonnosti.

Naši poradcovia zameraní na zlepšovanie výkonnosti podniku poskytujú služby v nasledovných oblastiach: