Právo spoločností

View this page in: English

Táto špeciálna skupina právnikov poskytuje klientom PwC Legal priebežné komerčné právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti práva spoločností:

  • vytváranie lokálneho zastúpenia
  • všetky druhy registrácií
  • priebežné poradenstvo
  • priebežné komerční poradenstvo
  • projekty podnikových reštrukturalizácií
  • outsourcing

Na potenciálne rizika neefektívnych systémov globálnej správy, riadenie a compliance sa na úrovni nadnárodných spoločností často zabúda až do okamihu, kedy dôjde k zlyhaniu. PwC má rozsiahlu globálnu sieť, ktorá zahŕňa špecialistov z oblasti corporate secretarial services vo viac ako 80 teritóriách, ktorí sú jedinečne disponovaní, aby klientom pomáhali a radili v potrebách ich globálnej správy, riadenia a compliance, bez ohľadu na to, či činnosť prevádzkujú vnútroštátne alebo nadnárodne.

Potom, čo zákon Sarbanes-Oxley nadobudol platnosť, potreba zavádzania vnútornej kontroly na zabezpečenie efektívneho riadenia právnych subjektov na globálnom základe sa stala jednou z hlavných výziev pre nadnárodné spoločnosti. Naša ponuka právnych služieb sa opiera o dva hlavné princípy – globálnu governance a globálnu compliance (hodnotenie rizík právneho subjektu, riadenie právneho subjektu a podnikových zmien).
Od založenia novej spoločnosti alebo pobočky, cez trvalú compliance teda súlad s požiadavkami lokálnych právnych predpisov, až po reštrukturalizáciu vášho globálneho podnikania je sieť PwC Legal jedinečne vybavená na to, aby vám pomáhala zajistiť trvalý súlad všetkých aspektov činností miestnych subjektov s lokálnymi právnymi predpismi. Máme tiež dokonalé predpoklady na to, aby sme vám pomáhali realizovať vaše potreby daňového plánovania a spolupracovali s vami na vyhľadávaní optimálnych riešení pre vaše podnikaníe.