Nehnuteľnosti

View this page in: English

Transakcie nehnuteľností vyžadujú právnu podporu i špecifické znalosti. Naši právnici majú skúsenosti s transakciami v oblasti nehnuteľností a môžu tak ponúknuť širokú škálu špecializovaných služieb pre mnohé druhy transakcií, od jednotlivých majetkových položiek po celé portfólia, rovnako ako pri dohadovaní obchodov týkajúcich sa majetku a majetkových podielov. Od štruktúrovania transakcie po vyjednávanie zmluvy vám dokážeme krok za krokom pomáhať v tom, aby ste úspešne absolvovali celý akviziční proces.

So štruktúrovaním transakcie sa často spájajú právne a daňové dopady (daň z prevodu nehnuteľnosti, daň z príjmov atd.). Náš medziodborový prístup znamená spoločnú prácu právnych a daňových špecialistov pri vyhľadávaní tých pravých riešení pre vás, tak isto ako zostavovanie zmlúv, ktoré také riešenie uvedú do praxe.

Svojimi odbornými kvalifikáciami a skúsenosťami pokrývame nasledovné sektory realitného trhu:

 • daňové štruktúrovanie
 • získavanie a odpredaj realitných projektov
 • stavba, výstavba a správa nehnuteľností
 • joint ventures
 • financovanie transakcií nehnuteľností
 • prenájom, predaj a spätný prenájom
 • zmluvy o správe nehnuteľností
 • plánovanie a územné rozhodnutia
 • životné prostredie
 • zakladanie a riadenie realitných investičných fondov
 • primárne emisie akcií
 • realitné investičné projekty