Insolvencia a reštrukturalizácia

View this page in: English

Skupina pre insolvenciu a reštrukturalizáciu PwC Legal disponuje rozsiahlou praxou v oblasti poradenstva pre podniky v tiesni, veriteľov a vedenie podnikov v otázkach reštrukturalizácie lokálneho a medzinárodného dlhu a platobnej neschopnosti.

Naše odborné zázemie svojím rozsahom pokrýva:

  • cezhraničnú reštrukturalizáciu dlhu a právneho vymáhania pohľadávok
  • odpredaje a akvizície prevádzok a aktív podnikov v tiesni
  • bail-in, bail-out
  • poradenstvo pri platobnej neschopnosti a insolvenčnom konaní

Naša jedinečná väzba na daňových poradcov a poskytovateľov ďalších služieb umožňuje našim klientom využívať výhody skutočne komplexného a mnohostranného prístupu k riešeniu ich problémov. Nám umožňuje riešiť celú škálu problémov, ktoré vznikajú pri reštrukturalizácií aktív a pasív podnikov v tiesni a pri ochrane záujmov klientov.