Fúzie a akvizície

View this page in: English

Naša globálna sieť v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) pomáha klientom pri akvizíciách, divestíciách, joint ventures a strategických alianciách, a to vo všetkých fázach transakčného procesu.

Ako člen medzinárodnej siete firiem máme prístup k odbornému právnemu zázemiu vo viac ako 80 krajinách a spájame tak hlboké znalosti miestneho prostredia a rozsiahlu prax. Vybudovali sme si relevantné skúsenosti získané vďaka spolupráci s privátnymi spoločnosťami, skupinami oficiálne obchodovanými na burze a aj firmami investujúcimi formou private equity v rámci rozsiahlej škály lokálnych a medzinárodných projektov M&A.

Naši právnici z oblasti M&A sa podieľajú na práci skupín PwC pre celú radu odvetvových sektorov a sú schopní čerpať zo znalostí a skúseností svojich kolegov v plnom rozsahu našej siete.

Pokiaľ ide o klientov, ktorí rozmýšľajú o odpredaji svojej spoločnosti, ponúkame im komplexnú škálu služieb, okrem iného vendor assistance, kompletnú vendor due diligence, správu data room-ov a uzatvorenie (closing) dohodnutej transakcie, či už prostredníctvom aukcie alebo priameho predaja. Kupujúcim ponúkame naše rozsiahle skúsenosti v oblasti due diligence pre kupujúcu stranu (buy-side) s vykonávaním dohodnutých transakcií (vrátane bankového a súvisiaceho finančného spracovania).

Zameriavame sa tiež na poradenstvo pre podniky v osobnom vlastníctve pre rodinné firmy po celú dobu existencie spoločnosti a na pomoc manažérskym tímom pri primárnych a následných buy-out transakciách voči finančným investorom.

Rozsah našich služieb pokrýva:

  • akvizície a divestície
  • právnu due diligence pre kupujúceho a predávajúceho
  • joint ventures
  • poradenstvo pre vedenie
  • štruktúrovanie podnikov pred a po dohodnutí transakcie
  • protimonopolnú problematiku
  • ponuku prevzatia
  • realitnú oblasť
  • regulačné hľadiska
  • spracovanie návrhu refinancovania a optimalizácie financovania z vlastných prostriedkov (cash extraction)