Obchodné právo

View this page in: English

Insolvencia a reštrukturalizácia

V rámci oblasti insolvencie a reštrukturalizácie ponúkame klientom PwC Legal komplexné právne poradenstvo. Právne poradenstvo zahŕňa najmä asistovanie klientom, ktorí sa ocitnú v pozícií veriteľov alebo dlžníkov, poradenstvo ohľadom aspektov konkurzného práva a  právne služby v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti. Zistite viac.

Právo spoločností

Právo spoločností predstavuje jednu z ťažiskových oblastí právnych služieb poskytovaných klientom PwC Legal. Poskytujeme poradenstvo od založenia novej spoločnosti alebo pobočky až po komplexné transakcie a korporátne reorganizácie. Prečítajte si viac.