Bankovníctvo a financie

View this page in: English

Banky, veritelia a darcovia sa spoliehajú na naše odborné zázemie vo finančných oblastiach, ktorými pokrývame široké spektrum odvetví, rovnako ako aj komerčný, finančný a vládny sektor. Vďaka nášmu spojeniu s PwC môžu naši klienti využívať výhody plynúce z jedinečnej kombinácie inovatívneho daňového poradenstva a prvotriedneho know-how v oblasti transakcií. Naše odborné zázemie svojím rozsahom pokrýva:

  • financovanie akvizícií
  • mezanínové financovanie a podriadené financovanie
  • syndikované úvery
  • financovanie projektov
  • financovanie zabezpečené aktívami
  • finančné reštrukturalizácie
  • dojednania o úveroch a zaisteniach
  • štruktúrované financovaní a sekuritizácie
  • regulačný rámec