Študentský barometer 2012

Poradenská spoločnosť PwC realizovala prieskum medzi študentmi univerzít a vysokých škôl ekonomických smerov na Slovensku.

Zaujímalo nás, aké sú očakávania študentov ohľadom ich budúcej kariéry, podľa čoho si vyberajú zamestnávateľa, aké je využitie sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania a podobné témy.