Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2014

View this page in: English

V súlade so Zákonom o audítoroch, článku 40 Smernice 2006/43/EC o audite, vydávame každoročne Správu o transparentnosti.

V správe popisujeme prístup k riadeniu a správe nášho podnikania, vnútorné systémy riadenia kvality, štandardy kontroly kvality, etické požiadavky, náš spôsob realizácie projektov a zásady plnenia požiadaviek nezávislosti.

Stiahnite si našu Správu o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2014.