Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2015

Zobraziť túto stránku v: English

Stiahnuť

Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2015

V správe popisujeme prístup k riadeniu a správe nášho podnikania, vnútorné systémy riadenia kvality, štandardy kontroly kvality, etické požiadavky, náš spôsob realizácie projektov a zásady plnenia požiadaviek nezávislosti.

Správu o transparentnosti vydávame každoročne v súlade so Zákonom o audítoroch, článku 40 Smernice 2006/43/EC o audite.