Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2016

 

 

Správu o transparentnosti vydávame každoročne v súlade so Zákonom o audítoroch, článku 40 Smernice 2006/43/EC o audite.

 

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Iveta Malíšková
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 458 804
E-mail

Martin Méry
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 590 405
E-mail

Sledujte nás