Prieskum predajcov automobilov, Slovensko, 2012

View this page in: English

Spoločnosť PwC zisťovala súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente predaja automobilov na Slovensku.

Hlavné zistenia prieskumu

Aj keď sa predaj nových áut vyvíjal v roku 2011 a začiatkom roku 2012 pozitívne, veľká konkurencia, nízke marže a pokračujúci dovoz jazdených áut prispeli v priemere k nezmeneným prípadne horším finančným výsledkom u väčšiny predajcov. Napriek tomu ostávajú predajcovia optimistickí a považujú svoje podnikanie za dlhodobo perspektívne, aj keď s možnými negatívnymi trendmi v blízkej budúcnosti. Pozitívne očakávania prezentovali najmä veľkí predajcovia, ktorí podnikajú v odvetví už mnoho rokov a ktorí realizovali opatrenia na zefektívnenie predaja.

Trh predaja áut sa konsoliduje, počet nových predajcov vstupujúcich na trh klesá. Predajcovia plánujú rozširovať spektrum svojich služieb, vrátane predaja ojazdených vozidiel, zvažujú prechod na predaj viacerých značiek. Znižovanie nákladov je všeobecne reakciou na ekonomické prostredie, primárne zamerané na marketingové náklady ako aj na náklady na zamestnancov. Predajcovia očakávajú lepšiu spoluprácu s importérmi v oblastiach ako je cenová politika a marketingová podpora.