Paying Taxes 2014

View this page in: English

Paying Taxes je jedinečná štúdia PwC, Svetovej banky a IFC. Štúdia Paying Taxes 2014 zverejnená v novembri 2013 skúma a analyzuje daňové systémy v 189 krajinách, vrátane Slovenska. Slovensko obsadilo 102. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní.