Paying Taxes 2015

View this page in: English

Paying Taxes je jedinečná štúdia PwC a skupiny Svetovej banky. Štúdia Paying Taxes 2015 zverejnená v novembri 2014 skúma a analyzuje daňové systémy v 189 krajinách, vrátane Slovenska, ktoré v tomto ročníku štúdie obsadilo 100. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní.