Globálny CEO prieskum 2015

Zobraziť túto stránku v: English

Download

Globálny CEO prieskum 2015

Našim cieľom je zisťovať, ako vnímajú biznis lídri podnikateľské prostredie. Zistenia sú predmetom pozornosti vedúcich spoločností aj svetových médií.

Už 18 rokov zisťuje PwC názory a skúsenosti vedúcich predstaviteľov svetového biznisu a tieto zistenia sú prezentované na Svetovom ekonomickom fóre v januári v Davose.

Hlavné zistenia ročníka 2015

  • Šéfovia firiem sú pri pohľade na svetovú ekonomiku v roku 2015 menej optimistickí
  • Napriek celkovému zhoršujúcemu sa výhľadu globálnej ekonomiky zostávajú CEOs optimistickí vo vyhliadkach svojich firiem
  • Tretina CEOs z celého sveta uvádza, že ich spoločnosť nedávno rozšírila svoje aktivity alebo aspoň v uplynulých troch rokoch zvažovala ich rozšírenie do jedného či viacerých nových sektorov, a viac než polovica je presvedčených, že ich firmy sa v najbližších troch rokoch výraznejšie presadia v nových sektoroch
  • 81 % CEOs je toho názoru, že pre ich spoločnosť sú najdôležitejšie mobilné technológie
  • Polovica CEOs zo všetkých krajín sveta uvádza, že ich firma v najbližších 12 mesiacoch zvýši počet svojich zamestnancov.

18th Annual Global CEO Survey: A marketplace without boundaries? Responding to disruption